Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Asi 30 000 v současnosti používaných chemických látek (např. kyselin, kovů, rozpouštědel, povrchově aktivních látek, lepidel) musí být předběžně registrovány u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) v období od 1. června do 1. prosince 2008.

Jelikož 1. června vstoupí v platnost nový právní předpis o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), Evropská komise a ECHA upozorňují společnosti na povinnosti, které z toho pro ně vyplývají. Desítky tisíc výrobců nebo dovozců chemických látek budou muset v roce 2008 provést předběžnou registraci chemických látek, pokud je chtějí bez přerušení dále vyrábět nebo dovážet. Odhaduje se, že bude předloženo přes 180 000 žádostí o předběžnou registraci. Proces předběžné registrace umožní společnostem sdílet údaje o svých chemických látkách a připravuje cestu k rozšíření znalostí o chemických látkách. To je předpokladem pro zlepšení bezpečnosti v nadcházejících letech.

 Místopředseda Günter Verheugen, odpovědný za podnikovou a průmyslovou politiku, a komisař pro životní prostředí Stravros Dimas společně uvedli: „REACH je nejambicióznější právní předpis týkající se chemických látek na světě. Umožní nám výrazně rozšířit naše znalosti o používání chemických látek, používat je bezpečně a zároveň chránit lidské zdraví a životní prostředí. REACH bude znamenat neocenitelný příspěvek pro bezpečné nakládání s chemickými látkami v EU. Brzy vstoupíme do zásadní fáze předběžné registrace a důrazně vyzýváme všechny výrobce a dovozce chemických látek, aby předběžnou registraci provedli co nejdříve. Abyste měli jistotu, musíte tak učinit do 1. prosince 2008.“

 Geert Dancet, výkonný ředitel Evropské agentury pro chemické látky, zdůraznil: „Čas předběžných registrací chemických látek se již rychle blíží. ECHA usilovně pracovala na vytvoření pokynů a nástrojů, které by byly snadno srozumitelné. Její internetová stránka v několika jazycích a asistenční služby REACH jsou připraveny pomáhat společnostem při provádění předběžných registrací on-line.“

 Důvodem pro dnešní varování je obava z toho, že některé společnosti si možná stále ještě nejsou vědomy svých povinností, buď proto, že nejsou informovány o oblasti působnosti nebo o zvláštních požadavcích, nebo proto, že se domnívají, že se jich REACH netýká, zejména pokud nejsou součástí chemického odvětví. Komise proto vyzývá orgány členských států, průmyslové odvětví, třetí země a ostatní zúčastněné strany, aby pomohly s informováním všech dotyčných podniků o těchto povinnostech.

 Kdo by měl předběžnou registraci provést?

 Všechny společnosti se sídlem v EU, které chemické látky v EU vyrábějí nebo je do EU dovážejí, by měly provést předběžnou registraci, pokud činí množství těchto látek alespoň jednu tunu ročně.

 Proč mají společnosti předběžnou registraci provést?

 Předběžná registrace je nutná, pokud společnosti vyrábějící nebo dovážející chemické látky chtějí využít prodloužených lhůt pro registraci, které se vztahují na většinu chemických látek, jež jsou v současnosti na trhu. Předběžná registrace umožňuje společnostem předložit úplnou dokumentaci pro registraci do roku 2010, 2013 nebo 2018, v závislosti na jednotlivých případech.

 Společnosti, které předběžnou registraci chemické látky neprovedou, nesmí po 1. prosinci 2008 pokračovat v její výrobě nebo dovozu, dokud neprovedou úplnou registraci u ECHA.

 Co je to REACH?

 REACH je nařízení EU, na jehož základě musí výrobci a dovozci chemických látek provádět systematické hodnocení a řízení rizik, která by mohly představovat chemické látky pro zdraví a životní prostředí. Prvními kroky v tomto procesu jsou předběžná registrace a registrace.

 Co je předběžná registrace a registrace?

 Předběžná registrace spočívá v předložení základních informací agentuře: podrobné údaje o společnosti a název dotčené chemické látky (podrobnější informace viz MEMO). Předběžná registrace je zdarma.

 Proces předběžné registrace umožní společnostem sdílet údaje o chemických látkách, které budou registrovat, a tím snížit své náklady.

 Registrace je na základě nařízení REACH pro výrobce a dovozce chemických látek povinná. Vyžaduje, aby společnosti sjednotily údaje týkající se účinků na zdraví a životní prostředí a rizik jejich chemických látek a aby byly schopny prokázat, že jejich použití je bezpečné. Tato dokumentace je pak předložena agentuře.

 Očekává se, že registrace se bude týkat asi 30 000 chemických látek v období od 1. června 2008 do 30. května 2018.

 Klíčové aktivity Evropské komise a ECHA pro zvýšení informovanosti

 Význam probíhajících aktivit pro zvýšení informovanosti bude posílen díky pracovnímu setkání / workshopu, které se bude konat dne 14. dubna 2008 v Bruselu a jehož organizátory jsou Evropská komise a ECHA. Zúčastní se jej zástupci průmyslových odvětví a jiných zúčastněných stran a orgány členských států a třetích zemí – ti všichni hrají důležitou roli při zvýšení informovanosti o REACH. Toto pracovní setkání bude přenášeno přes internet a po jeho skončení bude k dispozici jeho záznam.

 Účelem pracovního setkání bude vysvětlit klíčové prvky procesu předběžné registrace a registrace podle REACH se zaměřením na praktické aspekty a příklady. Následovat budou akce pro zvýšení informovanosti o předběžné registraci spojené s formálním otevřením agentury ECHA dne 3. června 2008 a pracovní setkání zúčastněných stran v Helsinkách na podzim tohoto roku.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License