Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Podle Evropské environmentální agentury je v EU evidováno asi 100 tisíc chemických látek uvedených na trh do roku 1981. Zjednodušeně se jim říká „staré“ látky na rozdíl od „nových“, jež byly na trh uvedeny a registrovány po roce 1981. U "nových" látek byla zavedena povinnost prověřit účinky na lidské zdraví i životní prostředí, která se vztahovala na každého, kdo vyrobí nebo doveze více než 10 kg „nové“ substance. REACH je zkratka pro novou směrnici Evropské unie, která má tento rozdil mezi "starými" a "novými" látkami změnit.

 V EU se dnes prodává asi 30 až 70 tisíc látek, z nichž asi u 75% je známo jen málo o jejich toxicitě. Drtivou většinu tvoří „staré“ látky, na které se bohužel doposud systém povinného hodnocení zdravotních a ekologických dopadů nevztahoval, a tak pouze u hrstky „starých“ látek byla dokončena studie zdravotních a environmentálních rizik. Mnohé nebezpečné látky se stále běžně používají, a to i jako součást spotřebního zboží (např. ftaláty bromované zpomalovače hoření, organické sloučeniny cínu, alkylfenoly, chlorované parafíny, ftaláty). Pokračovaní ve výrobě a používání „starých“ látek je dnes bohužel pohodlnější než investovat do vývoje bezpečnějších alternativ, které již povinným testováním projít musejí. !

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License