Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní seminář na téma

 

Je vzdělávání pro udržitelný rozvoj

v českých podmínkách udržitelné?

Současné politiky EV a VUR a jejich dopad do praxe

který se bude konat

v úterý 7. června 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

Přes dosud plně nevyjasněná koncepční východiska mezi environmentálním vzděláváním (EV) a vzděláváním pro udržitelný rozvoj (VUR) se oba typy vzdělávání těší jisté formě podpory ze strany státních vzdělávacích politik. Tato podpora však kolísá podle momentálních politických priorit, a tak není jasné, která z koncepcí má naději na dlouhodobé „přežití“ v podmínkách českého školství. Organizace aktivní v EV i VUR mají u nás svou tradici; jejich snahy o pěstování přirozeného vztahu k přírodě nebo výchovu k aktivnímu občanství pomáhají formovat pozitivní hodnoty a přispívají k všeobecné vzdělanosti. V praxi však tyto organizace musí překonávat četné překážky, se kterými by současné vzdělávací politiky mohly pomoci. Budou však instituce, které je vytvářejí a naplňují, tuto pomoc poskytovat dlouhodobě? A kterým směrem se bude příští vývoj ubírat?

 

Beseda má poskytnout neutrální půdu pro otevřený dialog, který na poli ekovýchovném probíhal doposud víceméně skrytě. Diskutovat by měli zástupci státní správy, škol, neziskových organizací a „cílových skupin“, jimiž jsme nakonec my všichni; měly by tak být představeny strategické i konkrétní cíle EV i VUR z pohledu různých „hráčů“ v procesu vzdělávání. V současné době existují dvě strategie i jejich implementační dokumenty[1], které by měly být stručně představeny právě s ohledem na plánované konkrétní kroky a jejich předpokládaný dlouhodobý dopad na vzdělávací soustavu. Kromě toho by mělo být zmíněno zapojení České republiky do mezinárodních procesů souvisejících s Dekádou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a náš potenciální příspěvek v tomto rámci. Beseda má směřovat nejen k uvědomění si významu EV a VUR v současné etapě transformace české vzdělávací soustavy, ale též k vyjasnění role jednotlivých vzdělávacích subjektů i možností jejich dalšího rozvoje a spolupráce v koncepčním, institucionálním aj. rámci EV a VUR. Cílem je pohled do budoucnosti a odpověď na otázku, co pro ni lze udělat.

 

Diskutovat budou:

RNDr. Jana Dlouhá, PhD. (Centrum pro otázky životního prostředí UK) EVVO a VUR – východiska

Prof RNDr. Martin Braniš, CSc. (Ústav pro životní prostředí PřF UK) Vzdělávání ŽP a UR v praxi.

PhDr. Jan Činčera, PhD. (Technická univerzita Liberec): Výhledy VUR dle „Akčního plánu“ SVUR ČR.

RNDr. Jiří Kulich (Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER) Praxe a EV či VUR

RNDr. Dana Kvasničková, CSc. (Klub ekologické výchovy KEV) Zkušenosti a možnosti VUR ve školách.

Mgr. Miroslav Novák (MŽP ČR): V čem Strategie EVVO a její implementace podporuje VUR? Úloha MŽP a jeho aktivity.

Ing. Karla Mališová (MŠMT ČR): Strategie VUR České republiky a její „Akční plán“ – současná situace jeho plnění z pohledu MŠMT

Ing Jiří Dlouhý (Coordination Board, European Eco-Forum): Příprava na mezinárodní hodnocení implementace Strategie VUR EHK OSN na konferenci v Astaně, v září 2011.

 

Moderovat diskusi bude RNDr. Jana Dlouhá, PhD.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License