Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

image1Exkurze k problematice ochrany a udržitelného rozvoje CHKO ČESKÝ KRAS

Společnost pro trvale udržitelný život ve spolupráci se Správou CHKO Český kras pořádá exkurzi do CHKO Český kras, SPR Karlštejn, na kterou si Vás dovoluje pozvat.

V průběhu exkurze se dozvíme od vedoucího Správy CHKO Český kras RNDr. Jaroslava Obermajera o problematice ochrany přírody Českého krasu i širších souvislostech udržitelného rozvoje této CHKO.

Tuto akci  uskutečňujeme v době, kdy máme možnost vidět kvést skvosty české přírody např. na skalních stepích a lesostepích nebo  v šípákových doubravách. Uvidíme též území, ponechané v národní přírodní rezervaci Karlštejn přírodnímu vývoji.

Trasa exkurze bude následovná: U železniční zastávky Srbsko na úpatí Kody se dozvíme základní informaci k tomuto území, cennému jak pro přírodovědce, tak trampy, následně navštívíme lom na Chlumu se vzácnou květenou, pokračovat budeme na Bubovické vodopády. Zde se mohou méně zdatní vrátit zpět do Srbska či Karlštejna, zdatnější účastníci navštíví dík doprovodu pracovníka správy CHKO jinak veřejnosti nepřístupný Doutnáč a jeho šípákové doubravy v národní přírodní rezervaci Karlštejn. Z Doutnáče bude exkurze pokračovat lesy NPR Karlštejn do Karlštejna.

Exkurze  se uskuteční v sobotu 11. června 2011 od 9.00, sraz účastníků je na železniční zastávce v Srbsku.

Doprava z Prahy je možná železnicí: V 8.15 jede vlak směr Beroun z hlavního nádraží v Praze, v 8.23 pak ze Smíchova. Zpět jedou vlaky v hodinových intervalech.

Organizací exkurze za STUŽ je pověřen Pavel Šremer (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , m. 732 966 595) a Ing. Eva Vavroušková ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. m. 604 171 921)

Popis exkurze na stránkách CHKO

Příloha: Popis, co lze nalézt na Doutnáči z Botany.cz

Karlštejn, Doutnáč – národní přírodní rezervace

Autor Radim Cibulka | 25. 7. 2007 | 5,822x |

Vrch Doutnáč je nepříliš nápadný protáhlý zalesněný hřbet mezi Bubovicemi a Srbskem, je součástí NPR Karlštejn (okres Beroun). Z botanického hlediska je význačný hned dvakrát: jednak výskytem rudohlávku jehlancovitého, jedním z posledních v Čechách, a pak také vyjmutím z lesního hospodaření v roce 2004 a ponecháním vlastnímu vývoji.

image1

Na cestu se vydáme ze Srbska, podél vyschlého Bubovického potoka. Ačkoli jediné místo, kde lze spatřit vodu jsou Bubovické vodopády (či lépe kapkopády), rostou v údolí potoka typické vlhkomilné rostliny. Ze stromů jasany (Fraxinus excelsior) a kleny (Acer pseudoplatanus), z letních bylin např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo čistec lesní (Stachys sylvatica). Přímo u vodopádů lze spatřit množství kapradin, nejnápadnější je asi sleziník červený (Asplenium trichomanes), na suťových svazích oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) a u cesty lilii zlatohlávek (Lilium martagon).
image2

Svahy Doutnáče porůstají listnaté lesy různého složení, v závislosti na půdních podmínkách a oslunění. V nižších partiích roste dub zimní (Quercus petrea), habr (Carpinus betulus), babyka (Acer campestre) a lípa srdčitá (Tilia cordata), na severním svahu se přidává buk (Fagus sylvatica) a v podrostu lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Bylinné patro je bohaté, jmenujme jaterník (Hepatica nobilis), kopytník (Asarum europaeum), obě kyčelnice (Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a okrotici bílou (Cephalanthera damasonium). Nás ale dnes zajímá šípáková doubrava.
image3

Rozvolněné porosty dubu pýřitého (Quercus pubescens) rostou na jižním skeletovitém svahu, kde místy ustupují skalní stepi. Ta je zajímavá především na jaře (například zde rozkvétají kosatce – Iris spp.), dnes působí vyschlým dojmem, vápencovou suť oživují především chrpy – běžnější luční (Centaurea jacea) a vzácnější chlumní (Centaurea triumfettii), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), sem tam zasvítí divizna (Verbascum spp.). Ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys) najde jen bedlivější oko, zato drobný žlutý rozchodník (Sedum acre) přehlédnout nelze. Jinak vápencová skalní step v parném odpoledni omamně vonní, díky množství silic z hluchavkovitých rostlin. Z dosud nezmíněných můžeme uvést odkvetlé šalvěje (Salvia pratensis), dokvétající čistec vzpřímený (Stachys recta), či zvláště vonnou dobromysl (Origanum vulgare).
image4

Ale zpět k šípákové doubravě. Zakrslé duby doprovází bohaté keřové patro: dřín (Cornus mas), svída krvavá (Cornus sanguinea), ptačí zob (Ligustrum vulgare), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), břek i muk (Sorbus torminalis, Sorbus aria), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hlohy (Crataegus spp.) aj. Na světlinách roste třemdava bílá (Dictamnus albus), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), bukvice lékařská (Betonica officinalis), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), péřité kavyly (Stipa spp.) a také rudohlávek jehlancový (Anacamptis pyramidalis). Nalezl jsem dva kvetoucí exempláře, snad je na vině letošní sucho, nejpravděpodobněji ale neznalost terénu. Zdejší populace je poměrně bohatá, prostě jsem nechodil po těch správných místech. Změnu hospodaření lze vinit jen ztěží, za tři roky se nijak neprojevila – lesní porosty zde nepůsobí pralesovitějším dojmem, než jiné české lesy.
image5

Fotografováno dne 24. 6. 2007.

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License