Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

 Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Ochrana životního prostředí
je samozřejmou součástí kultury

který se koná
v úterý 3. května 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319
*
Cílem semináře je informovat zájemce o celostním pohledu na životní prostředí, na související environmentální a mezioborové disciplíny, jako je filozofie životního prostředí, ekopsychologie, kulturologie, sociologie a pedagogika, příp. další obory, jako součásti sdílené kultury, vysvětlující možné alternativy prožívání života a chování. Syntézou vědeckých poznatků a jejich celospolečenským přijetím je možno zvýšit pravděpodobnost prosazení zásad udržitelného způsobu života a uchování jeho skutečných kvalit.

Definici, ozřejmující východiska i cíle nově vzniklých a žádoucích hraničních vědních disciplín předznamenal u nás Josef Vavroušek :

„Já jsem záměrně šel tam, kde problémy životního prostředí a lidstva je možné spojovat, zejména v sociální oblasti. To není otázka přírodovědná …klíč k tomu je v sociálních vědách, počínaje filozofií,přes psychologii a sociologii.“

Kromě filozofie životního prostředí, jako předmětu výzkumu i výuky na některých českých i zahraničních univerzitách, jsou pěstovány i další související hraniční obory, např.
interdisciplinární obor vztahu životního prostředí k  psychologii, definovaný jako „ekopsychologie,“ (www.vztahkprirode.cz), v širším prostoru především jako „ochranářská psychologie“ (www.conservationpsychology.org), disciplína zaměřená na studium vztahu společnosti a životního prostředí, označovaná jako environmentální sociologie (www.czp.cuni.cz), (http://envirosoc.org/; www.isa-sociology.org/rc24.htm; http://esa-esn.szie.hu/) a environmentální pedagogika (www.envigogika.cuni.cz).

Panelisté :

PhDr. Miloslav Lapka, CSc., kulturolog, FF UK
Mgr. Iva Zvěřinová, environmentální socioložka, Centrum pro otázky životního prostředí UK
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog,
RNDr. Jana Dlouhá, PhD., Envigogika, Centrum pro otázky životního prostředí UK
PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií

Moderuje :Ing. Jiří Fencl, CSc. STUŽ 

 

VSTUP VOLNÝ

p>Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

Ochrana životního prostředí
je samozřejmou součástí kultury

který se koná
v úterý 3. května 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319
*
Cílem semináře je informovat zájemce o celostním pohledu na životní prostředí, na související environmentální a mezioborové disciplíny, jako je filozofie životního prostředí, ekopsychologie, kulturologie, sociologie a pedagogika, příp. další obory, jako součásti sdílené kultury, vysvětlující možné alternativy prožívání života a chování. Syntézou vědeckých poznatků a jejich celospolečenským přijetím je možno zvýšit pravděpodobnost prosazení zásad udržitelného způsobu života a uchování jeho skutečných kvalit.

Definici, ozřejmující východiska i cíle nově vzniklých a žádoucích hraničních vědních disciplín předznamenal u nás Josef Vavroušek :

„Já jsem záměrně šel tam, kde problémy životního prostředí a lidstva je možné spojovat, zejména v sociální oblasti. To není otázka přírodovědná …klíč k tomu je v sociálních vědách, počínaje filozofií,přes psychologii a sociologii.“

Kromě filozofie životního prostředí, jako předmětu výzkumu i výuky na některých českých i zahraničních univerzitách, jsou pěstovány i další související hraniční obory, např.
interdisciplinární obor vztahu životního prostředí k  psychologii, definovaný jako „ekopsychologie,“ (www.vztahkprirode.cz), v širším prostoru především jako „ochranářská psychologie“ (www.conservationpsychology.org), disciplína zaměřená na studium vztahu společnosti a životního prostředí, označovaná jako environmentální sociologie (www.czp.cuni.cz), (http://envirosoc.org/; www.isa-sociology.org/rc24.htm; http://esa-esn.szie.hu/) a environmentální pedagogika (www.envigogika.cuni.cz).

Panelisté :

PhDr. Miloslav Lapka, CSc., kulturolog, FF UK
Mgr. Iva Zvěřinová, environmentální socioložka, Centrum pro otázky životního prostředí UK
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog,
RNDr. Jana Dlouhá, PhD., Envigogika, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Pozván byl také PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií

Moderuje :Ing. Jiří Fencl, CSc. STUŽ 

 

VSTUP VOLNÝ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License