Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

k rozsudku ve věci obchvatu Plzně dálnicí D5 Praha - Rozvadov.

V květnu letošního roku jsme vydali stanovisko k zájmovému střetu kolem řešení dálničního obchvatu Plzně. Od té doby došlo k zásadnímu posunu, protože dne 25. srpna 1997 byl Vrchním soudem v Praze vynesen rozsudek ve sporu o zákonnost územního rozhodnutí. Soud dal žalobcům (obcím, vlastníkům nemovitostí a nevládním ekologickým organizacím) zapravdu ve většině jejich argumentů a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj zrušil.

Soudní výklad, který je pro správní  orgány závazný, obsahuje zejména konstatování, že soud přisvědčil tvrzení žalobců, pokud jde o neprojednání aktuální varianty z hlediska vlivů na životní prostředí. Oproti v letech 1992-1993 posouzené variantě SU došlo k podstatným změnám ve vedení a řešení liniové stavby. Při nejmenším v rozsahu těchto změn musí být pořízena pro variantu SUK 2 nová dokumentace a ta musí být podrobena novému posouzení a novému stanovisku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Úředníci a politikové, kteří byli soudem usvědčeni z nezákonných postupů, nyní neskrývají svou snahu odstranit pouze formálně právní pochybení, jež byla soudem konstatována, a nechat obsahovou stránku věci beze změny. Tedy nadále tvrdohlavě vnucovat ze všech hledisek nejhorší a nejdražší řešení obchvatu.

Přitom právě nynější situace, kdy zde není pravomocné územní rozhodnutí a musí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, vytváří prostor pro nápravu minulých chyb. Původní posuzování vlivů na životní prostředí se provádělo variantně, pro tehdy aktuální varianty SU a KU. Pokud se má nyní projednávat EIA, pak musí být opět variantní (varianty KUO a SUK 2), aby se nestala pouhou formalitou. Výsledek lze nadto zapracovat do právě připravovaného nového územního plánu VÚC Plzeňska, v jehož rámci lze věc rovněž projednat ve vládě.

Opačný postup, tedy pouhé odstraňování formálněprávních vad, povede v budoucnu k dalším patovým situacím a k opětovnému oddalování výstavby dálničního obchvatu, který Plzeň  naléhavě potřebuje. Situace je dnes řešitelná pouze provedením věcného vyhodnocení aktuálních variant umístění stavby a navazujícím územně plánovacím a územně rozhodovacím procesem podle zákona.

STUŽ trvá na naplnění litery i ducha zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v této kauze.

V Praze dne 7. 10. 1997

Ing. Igor Míchal, CSc., místopředseda STUŽ

Pavel Šremer, prom. biol., předseda STUŽ

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License