Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dnes (30. března 2011) zveřejněná studie Světové zdravotnické organizace (WHO)[i] jasně ukazuje na fakt, že v Evropě představuje hluk z dopravy druhý nejzávažnější environmentální faktor, který ovlivňuje negativně zdraví obyvatel – po znečištění ovzduší, se kterým ovšem spolupůsobí na imunitní systém obrany lidského organizmu současně. Hluk má především vliv na vznik kardiovaskulárních nemocí a vysokého krevního tlaku. Studie ukazuje, že vážné následky na zdraví má již hluk z dopravy, převyšující hladinu 60 dB.

Srdeční příhody jsou přitom nejčastější příčinou úmrtí v zemích EU (přibližně 40 % všech úmrtí) – na léčení kardiovaskulárních nemocí je věnováno přibližně 10 % veškerých výdajů ve zdravotnictví, jedná se tedy i o vážný ekonomický problém[ii]. Již dříve zveřejněná studie říká, že ročně zemře v Evropě 50 000 obyvatel kvůli hluku z dopravy a dalších 200 000 lidí onemocní na kardiovaskulární choroby[iii].

Zvláště závažné následky má hluk na zdraví dětí, u kterých, kromě již zvýšených zdravotních rizik, způsobuje hluk také poruchy učení. Pro snížení hlukové zátěže dětí se vyslovili konkrétně evropští ministři zdravotnictví v tzv. Parmské deklaraci[iv].

Právě uveřejněná studie WHO volá po zpřísnění hlukových norem EU a je velmi pravděpodobné, že Evropská komise předloží výrazné zpřísnění hlukových norem ve svém návrhu novely direktivy 70/157/EEC, který bude zveřejněn v červnu 2011.

Z těchto důvodů považujeme za zcela zcestné počínání Ministerstva zdravotnictví, které se snaží formou nařízení vlády současně platné hlukové limity naopak zvýšit.

Za skandální, zvláště ve světle právě zveřejněné studie WHO, považujeme odůvodnění navrhovaného nařízení, ve kterém se mimo jiné uvádí, že hluková hladina 60–65 dB představuje „zvýšená zdravotní rizika dlouhodobě únosná“ (jako podklad pro tuto klasifikaci je uváděna Zelená kniha EU, ovšem 15 let stará). Naprosto nechápeme, jak může Ministerstvo zdravotnictví v tomto Odůvodnění v části „Náklady a přínosy“ uvádět pouze ekonomické přínosy na zlevnění staveb a vůbec neuvažovat jednak přímé zvýšené náklady zdravotnického sektoru a samotných obyvatel na léčení nemocí způsobených hlukem, tak i celospolečenské ztráty vyplývající ze zvýšené nemocnosti (mající vliv např. na produkci).

Z těchto důvodů žádáme Ministerstvo zdravotnictví, aby přestalo podléhat tlakům ostatních sektorů, provedlo vyhodnocení ekonomických nákladů hluku z dopravy na zdraví lidí v České republice, posoudilo další negativní externality a zaměřilo se, spolu s resortem dopravy, ve spolupráci s kraji a obcemi, naopak na snižování hluku z dopravy jakožto původce závažných zdravotních problémů.

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

 

 

Ing. Jiří Dlouhý v. r.

předseda

 

 

V Praze dne 30. 4. 2011

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License