Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vimperk a Praha, 7. března 2011. Ředitel NP Šumava se rozhodl rekonstruovat Radu parku způsobem, který zcela potlačí jakoukoli možnost uplatnit názory vědecké komunity na management  NP Šumava.

Ředitel  se chystá navrhnout zrušení regionální a vědecké sekce Rady a deklaroval, že ze zamýšlených 45 míst v nové Radě ponechá pouze výraznou menšinu zástupců (8-9 členů) vědeckých institucí. V tomto uspořádání Rady  vědci  zcela ztratí vliv na projednávané důležité dokumenty, zejména na podobu plánu péče či zonace NP a ztratí zrušením sekcí i možnost vyslovit samostatné stanovisko sekce.

Současné kroky ředitele NP vedou směrem, kdy se postupně ztrácí smysl, pro který byl NP zřízen. Z Rady NPŠ odstupujeme, protože se nechceme podílet na rezignaci na moderní způsoby ochrany přírody, kterou se vývoj v NP pod vedením dr. Stráského začíná ubírat. Tímto ovšem nekončí náš vědecký zájem o ochranu a zachování tohoto celoevropsky významného území. O jeho ochranu se nadále hodláme zasazovat, ovšem z jiných pozic a jiným způsobem.

 

 

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba

Doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita

Doc. Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny

RNDr. Roman Fuchs, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Prof. Ing. Josef Fanta, emeritní profesor Univerzita Wageningen

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova

Prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc., Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.

RNDr. Ladislav Havel

Prof. Miroslav Tetter, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice

 

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License