Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

BrownPřednášku přednese Prof. Dr. Mark T. Brown 25. února 2011 od 10 hod. v budově Elektrotechnické fakulty ČVUT, Technická 2, Praha 1. Přednáška bude v angličtině - podrobnosti najdete v české pozvánce, či anglické pozvánce.

Metoda EMERGY, o které pojednává přednáška prof. Browna, reprezentuje inspirativní analogii mezi metodami vlastními fyzice a zkoumáním společenských problémů. Usiluje o hodnocení přírodních služeb, technologických procesů a lidské práce pomocí jedné jednotky. Využívá termodynamické podstaty všech forem energie a konvertuje je do jednoho ekvivalentu, obvykle do sluneční energie. Cílem je lepší porozumění role energie, přírodních zdrojů a služeb v ekonomice, hodnocení aktivit různých odvětví z pohledu optimálního managementu zdrojů a vstupů.

Práce prof. Browna navazuje na tradici významných myslitelů jako Howard T. Odum, Nicholas Georgescu-Roegen, Ernst Friedrich Schumacher nebo Herman Daly.  Schumacher jako ekonom zdůraznil již v roce 1973 ve své zásadní knize Small is Bueatiful potřebu adekvátních technologií, které nebudou lehkomyslně drancovat náš omezený přírodní kapitál. EMERGY se snaží právě o hodnocení vkladu přírodních zdrojů a služeb ekosystému do ekonomiky. Základní ideu využití fyzikální optiky při zkoumání sociálních jevů nebo ekosystémů, konkrétně aplikaci zákonů termodynamiky, nalezneme jak u Oduma jako zakladatele ekosystémové ekologie, tak u ekonoma Georgescu-Roegena.

Výzkum pomocí metody EMERGY tak představuje jednu z alternativ analýzy a posuzování vztahu mezi sociálními jevy a prostředím, ve kterém se odehrávají. Navazuje přitom na bohatou myšlenkovou tradici, veden základní ideou udržitelnosti života v omezeném přírodním prostředí planety Země.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License