Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V roce 1996 obdržely dvě konkurenční společnosti EuroTel a Radiomobil od Ministerstva hospodářství ČR (nyní v resortu Ministerstva dopravy a spojů) pověření ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě podle normy GSM a k poskytování služeb, které příslušejí k této síti. Tím byl ukončen monopol na trhu  mobilních telekomunikací v ČR. V důsledku toho dochází k výstavbě  dvou sítí, které mají pokrýt celé území ČR. Dle údajů Radiomobilu  je pro základní pokrytí území ČR v rámci jejich společnosti třeba  vybudovat síť s více než 850 základovými stanicemi. Tyto stanice  lze budovat jednak na vyšších budovách, pokud se jedná o zastavěná  území, nebo na stožárech ve volné krajině. Na volné ploše je třeba  k vybudování jedné stanice plocha 80 m2 a často i nová příjezdová cesta. Nosiče antén ve volné krajině jsou minimálně 45 m vysoké. Obdobné nároky má i společnost konkurenční. V krajině tak "ve veřejném zájmu" vyrostou nekoordinovaně stovky nevzhledných stožárů.

Přesto, že obě firmy mají v "Pověření" podmínku, která umožňuje  sdílené užívání anténních stanovišť, v praxi k tomu prakticky nedochází. Jednak proto, že se jedná o konkurenční firmy a jednak  proto, že každá společnost začala svou síť budovat samostatně. Ve  většině případů se "nesejdou" na stejném bodu. Rozvoj telekomunikací tak vinou bývalého MH ČR neprobíhá podle ucelené koncepce,  která by podléhala posuzování dle zákona 244/1992 Sb. (o posuzování vlivu staveb na životní prostředí).

 Z hlediska trvalé udržitelnosti využívání krajiny nelze s tímto  přístupem souhlasit. Tlak na budování drobných staveb ve volné  krajině se v rámci různých resortů stále zvyšuje a proto je nutno  jejich počet vždy minimalizovat, pokud to technické podmínky, jako  v tomto případě, umožňují. Žádáme, aby v tomto smyslu byl vyvíjen  příslušnými orgány státní správy tlak na provozovatele obou sítí,  aby negativní vlivy jejich staveb na krajinu byly minimalizovány.

  Za Společnost pro trvale udržitelný život:

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License