Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Pozvánka na seminář

 

Chemické látky a životní prostředí

který se koná

v úterý 7. září 2010 od 16. 00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

 

S rozvojem společnosti se do životního prostředí dostává velké množství chemických látek. Chemické látky jsou využívány ve všech významných oborech lidského konání a jejich používání je pozitivně vnímáno. Je nezbytné znát jejich přínosy i cenu, kterou za to odevzdáváme.

Některé látky se hromadí a  dostávají se do potravních řetězců organismů a mohou je ohrozit, jiné se uplatňují bezprostředně.

Seminář si klade za cíl informovat o tom, jaká v této oblasti existuje legislativa, jak jsou prováděny kontroly dodržování zákonů, kde se chemické látky vyskytují a jak ovlivňují životní prostředí a zdraví a také jak se spotřebitel může, v případě, že je chemickými látkami ohrožen, bránit.

 

Zahájení – Dr. Rychlíková, STUŽ

 

Panelisté:

 

Ing. Hana Malinová, (ved.odd.chemických látek ČIŽP)

Chemická legislativa a její možnosti, Informace o platné legislativě, implementaci Chemického zákona a nařízení ES. Praxe v kontrolních složkách.

 

Mgr. Oldřich Jarolím, CsC., (zástupce ČR ve skupině Forum ECHA)

Inspekční činnost v oboru chemických látek a její koordinace v Evropě -  Jednotný postup při kontrole povinností z nařízení ES, koordinace ECHA, předávání zkušeností a informací z praxe.

RNDr. Jiří Bendl, CsC., (zástupce ČR ve výboru pro socioekonomické analýzy ECHA) Práce Výboru pro socioekonomické analýzy ECHA - Socioekonomické hodnocení při povolování, omezování a vylučování z použití  u chemických látek.

MUDr. Miroslav Šuta, (odborník pro chemická rizika)

Chemická politika z pohledu ochrany spotřebitele, životního prostředí a bezpečnosti práce - Jak je chráněn spotřebitel, co má vědět a jak s tím naložit.

 

Moderuje: Eva Rychlíková

VSTUP VOLNÝ

 

Projekt je podpořen OAK Foundation, Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License