Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zveme vás na mezinárodní konferenci, spolupořádanou STUŽ

Konference s mezinárodní účastí – 2. oznámení a výzva k zasílání přihlášek

 

 

Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010

Leták konference ke stažení

2. oznámení konference ke stažení

 

 

 

Pořádající:

  • Katedra rozvojových studií a Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Česká a slovenská asociace Římského klubu
  • Společnost pro trvale udržitelný život v České republice
  • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
  • Geografický ústav SAV

 

 

 

Termín a místo konání:

  • 5. – 8. září 2010, aula Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc 

 

 

Účelem konference je formulování a prosazování vybraných aspektů dlouhodobě udržitelného způsobu života. Konference bude rozdělena na část anglickou (5. září večer – 7. září dopoledne) a česko-slovenskou (7. září odpoledne – 8. září dopoledne). Zájemci se mohou přihlásit na obě části či jen na jednu část konference, tlumočení však nebude zajištěno.

Anglická část konference bude zaměřena především na různé aspekty klíčového principu dlouhodobě udržitelného rozvoje – princip předběžné opatrnosti – v globálním kontextu.

V česko-slovenské části konference budou diskutovány především aspekty udržitelného rozvoje, týkající se vytváření žádoucí vize rozvoje české a slovenské společnosti (hodnotové orientace, krajina jako kulturní dědictví, angažovanost ČR a SR v zemích tzv. Třetího světa).

Program (anglická část): Learning from the Futures

Sunday, September 5, 2010

17.00 – 19.00

Registration

19.00

Welcome dinner

Monday, September 6, 2010

8.00 –   8.30

Registration

 

8.30 – 10.00

Learning from the Futures – Scenarios and Perspectives

Peter Bishop, University of Houston

Erzsebet Novaky, Corvinus University in Budapest

 

10.00 – 10.30

 

Coffee break

 

10.30 – 12.00

Sustainable Future of Business as Usual?

Growth or/and Sustainability?

Thomas Schauer, Club of Rome – European Support Center

From Sustainable Development to Sustainable Retreat

Juraj Mesík, Society for Sustainable Living - Slovakia

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 15.30

One World – One Future?

Global Challenges we Face at the Dawn of the 3rd Millennium

Jerome C. Glenn, Millennium Project

Rio 1992 – Johannesburg 2002 Revisited. Where are we going?

Mikuláš Huba, Slovak Academy of Sciences

MDG´s – Three Years to Deadline, and what next?

Andrew Oerke, former Peace Corps Country Director

15.30 – 16.00

Coffee break

 

16.00 – 17.30

Views from the Americas

Future of the Western Hemisphere

Anitra Thorhaug, US Association for the Club of Rome

„Marshall Plan“ for Haiti

Pierre C. Armand, International Commission for Development of Haiti

Václav Žák, independent expert

19.00

Dinner

Tuesday, September 7, 2010

9.00 – 10.30

Thinking the Unthinkable: on the Verge of Reality and Fiction

José Luis Cordeiro, Millenium Project and Venezuelan Chapter of the World Future Society;

Jaroslav Kalous, Charles University in Prague

 

10.30 – 11.00

Coffee break

 

11.00 – 12.00

Discussion – Open Space

12.00

Lunch

Program (česko-slovenská část): Udržitelný rozvoj- reálná šance nebo fikce?

Úterý, 7. září:

12.00 – 13.00

Registrace účastníků

13.00 – 13.30

Zahájení

13.30 – 16.30

Blok A: Hodnotové orientace české a slovenské společnosti. Mění se? A jak?

 

Moderátor: Mikuláš Huba

 

Referující:

Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV; Benjamin Vail, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, Vlastimil Hála, Filozofický ústav AV ČR, Jiří Nečas, Ekologická sekce České křesťanská akademie

16.30 – 17.00

Přestávka

17.00 – 18.00

Blok B: Krajina jako kulturní dědictví a její dlouhodobě udržitelné využívání

 

Moderátorka: Klára Jančurová

 

Referující:

Pavlína Mišíková, Ministerstvo životného prostredia SR

Ivo Machar, Česká asociace pro krajinnou ekologii (CZ-IALE)

Jan Topercer, Univerzita Komenského

19.00

Večeře/společenský večer

 

Středa, 8. září:

8.30 – 10.00

Blok B (pokračování z předchozího dne): Krajina jako kulturní dědictví a její dlouhodobě udržitelné využívání

10.00 – 10.30

Přestávka

 

10.30 – 13.00

Blok C: Perspektivy české a slovenské zahraniční rozvojové spolupráce ve střednědobém a dlouhodobém výhledu (udržitelný rozvoj v globálních souvislostech)

 

Moderátorka: Lenka Dušková

 

Referující:

Ivana Raslavská, Človek v ohrození, SR

Martin Náprstek, Česká rozvojová agentura

Jaromír Harmáček, Přírodovědecká fakulty Univerzity Palackého

Petra Krylová, Zdeněk Opršal, Přírodověd. fakulta Univerzity Palackého

Miroslav Syrovátka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

13.00

Závěr konference

 

 

Vyžádané referáty budou v maximálním rozsahu 20 minut (u zahraničních přednášejících v anglické části konference to bude 30 minut). Ostatní přihlášené referáty budou v rozsahu 10 - 15 minut. Diskusní příspěvky z pléna budou omezeny délkou do 3 minut. Je však možné nabídnout o něco delší příspěvek k zařazení do sborníku, který vyjde po konferenci a bude všem účastníkům zdarma rozeslán.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License