Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dle článku MF Dnes prý šly za ministra Lišky „na vzdělávací projekty zelených miliony“. Protože patřím k třem konkrétně zmíněným „milionářům“,  reaguji:

Z faktu, že „třetina všech dotací z jednoho kola vyplácení (evropských fondů) šla loni na ekologickou výchovu“ vyvodili anonymní informátoři MF Dnes, že „Zelení na ministerstvu školství živili své stranické kolegy penězi z evropských fondů.“

Co vlastně informátoři MF dnes kritizují:

Že byla ekologická výchova jedním z témat jedné z výzev?

Ekologická výchova je ve školství přítomna dlouhodobě dávno před „zelenými ve vládě“. Její rostoucí význam reflektují dokumenty přijaté ještě za nezelených vlád (Bílá kniha z roku 2000, usnesení vlády, rámcové vzdělávací programy a speciální metodický pokyn z roku 2001). Ve stejné době bylo rozhodnuto i to, že je ekologická výchova významnou součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a má z něj být financována.

Že bylo v této výzvě podáno a podpořeno hodně „ekologických“ projektů?

Vzrůstající potřebnost ekologické výchovy i podpora ministerstev a krajů ekologické výchově je v posledních letech patrná bez ohledu na politické zabarvení momentálních představitelů (co bylo donedávna deficitní je prostě potřebné podporovat). V letech 2004-2006 bylo z obdobného operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost“ vyčleněno dokonce 350 mil. na samostatné grantové schéma a dalšími desítkami milionů podpořilo MŠMT projekty podobné těm nyní kritizovaným. Když ministerstvo školství vypsalo před několika lety pro školy rozvojový program pro ekologickou výchovu, přišlo několikanásobně víc žádostí, než bylo možno podpořit. Totéž se stalo i v uváděné výzvě. Signalizuje to význam a zatím nedostatečné zajištění spíše než „zelený“ lobbying.

Že některé projekty podávali „zelení“?

(„Projekty v mnoha případech připravili důležití členové zelených.“)

V uvedené výzvě bylo podpořeno kolem 20 ekologických projektů – každý byl připraven jinou školou, neziskovou organizací či vzdělávací agenturou. Mezi úspěšnými podílníky na oněch 220 milionech pro ekologickou výchovu jsou například univerzity v Ústí nad Labem a Plzni, organizace jako SCIO, Člověk v tísni, střediska ekologické výchovy neboi Česká informační agentura pro životní prostředí. Informátoři našli v těchto asi 20 organizacích tři členy strany zelených. Zdá se to jako trochu hubený výsledek na první stránku prestižního deníku.

Organizace, pro kterou pracuji já, má v oblasti ekologické výchovy podpořeno několik projektů – nejen od MŠMT, ale také od krajů, nadací či přímo z Evropské komise. Předminulý týden nás oslovilo velvyslanectví USA se zájmem podpořit některý náš vzdělávací projekt. Z MŠMT jsme měli podporu nejen za Liškova ministrování, ale i před ním a po něm. Předpokládám, že Ondřej Liška tak dlouhé prsty nemá…

Fakt, že si někdo vzpomněl po roce na výzvu, která významněji podpořila ekologickou výchovu, napovídá, že anonymní informátoři nejsou odborníky na pedagogiku, ale spíše na manipulaci, demagogii a politikaření. 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License