Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Na titulní straně čtvrtečního vydání MF Dnes jsme se mohli dočíst, že ekologie nesmí převálcovat ostatní priority školství, mezi které patří i historie, čtení či cizí jazyky. Je to jen jedno z mnoha zavádějících tvrzení článku, který zostra kritizuje tzv. zelené projekty. Protože Ochrana fauny ČR patří mezi neziskové organizace článkem zostuzené jako tvůrce zbytečných vzdělávacích projektů za nehorázné peníze, rádi bychom doplnili informace, které autoři článku záměrně pominuli.

Projekt, který nám v rámci programu Vzdělání pro konkurenceschopnost ministerstvo školství podpořilo, se jmenuje „Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“ a je šitý na míru potřebám základních škol, které se nyní vyrovnávají se zaváděním Rámcových vzdělávacích programů. Na základě průzkumu na více než 300 školách jsme si ověřili, že právě materiály pro realizaci šestice průřezových témat učitelé postrádají. To však není jen výchova environmentální, ale také výchova mediální, multikulturní, výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V takových tématech se bez čtení, znalosti historie či cizích jazyků zorientujete jen stěží.

Připravit konkrétní náměty pro tak široké spektrum témat není pro učitele jednoduché, proto vítají pomoc zvenčí. Pracovní listy, interaktivní prezentace, pomůcky a metodiky však nejedou na parním válci zvaném ekologie. K dispozici všem školám v ČR je z Tábora připravují zkušení lektoři a pedagogové. Využívají pestré palety výukových metod a vazeb k ostatním předmětům. Hned první výukový balíček nazvaný Vzkaz v láhvi je určen do hodin českého jazyka a vede žáky ke kritickému čtení reklamních sdělení i novinových článků – třeba takových, které se nás snaží přesvědčit, že pití vody z plastové láhve je levnější, protože platíme jen za vodu, kterou vypijeme. Jste kritičtí čtenáři? Podívejte se na projektové webové stránky www.evvoluce.cz.

Když jsme si v Ochraně fauny přečetli kriticky článek „Zelení sobě. Ze státního“ musíme se ohradit. Naše projekty neignorují historii, nepodceňují stav literární gramotnosti současných žáků a nejsou izolované od ostatních předmětů. A Pavel Křížek není šéfem Ochrany fauny ČR, o. s., ale jejím předsedou a nebyl zvolen zastupitelem města Votice jako člen Strany zelených, ale jako nezávislý kandidát. Mimochodem získal v komunálních volbách ve městě s rozšířenou působností nejvíce hlasů od občanů! A ti si vybírali z bezmála 160 kandidátů 8 volebních stran.

 

Mgr. Klára Smolíková a Bc. Olina Ziglerová,

Ochrana fauny ČR, o. s.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License