Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Já v článku neupírám nikomu právo dál bojovat za svůj názor. Dokáže-li  v potřebném čase o své pravdě přesvědčit většinu nebo její reprezentaci, je to v pořádku. Co ale s většinovým rozhodnutím volené reprezentace města může nebo nemůže dělat pracovník veřejné správy, který se s ním a pokyny svých nadřízených nemusí ztotožňovat? Ten je musí respektovat nebo z takové "služby" odejít. Rozhodně  ale, pokud setrvává ve své funkci, je nemůže ignorovat nebo dokonce sabotovat. Je rozdíl mezi environmentalistou, který problém nazírá "zvenku" a tím, kdo působí ve veřejné správě. To mu ukládá nezbytnou elementární loajalitu k úřadu, který ho zaměstnává, což není "lokajstvím" . A v případě pražského silničního okruhu jsme nedokázali přesvědčit politická reprezentace ani exekutivu o "naší pravdě" už přes 10 let, jen co já pamatuji.  Mohu si např. stokrát myslet, že realizovaná varianta SUK obchvatu dálnice D5 kolem Plzně je vadná a námi kdysi hájená KU by byla lepší; ale nejhorší, co by Plzeň mohlo potkat, by byla žádný obchvat a trvající průjezd tranzitu městem. Chceme právě toto připravit Praze? Někteří možná ano. Hájí si své právo bránit se proti zhoršení životního prostředí proti stávajícímu stavu. Je ale v pořádku, že se tím brání zlepšení pro řádově větší území a počty obyvatel v jiných částech Prahy? Pokud lze ochránit Suchdol tunelem a dalšími ochrannými opatřeními proti hluku i emisím tak, aby nebyly překročeny přípustné hygienické limity, pak je odpor tamních obyvatel a jejich reprezentace sice legitimní, ale orgány veřejné správy celého města, které musejí na misku vah klást věcné i právní parametry v úvahu připadajících variant pro celé město Prahu neakceptovatelný. O tom to je.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License