Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V současnosti se rozhoduje o budoucí podobě oblasti Lysolaje-jih na severozápadním okraji Prahy, v těsné blízkosti přírodního parku Šárka-Lysolaje. Koncept územního plánu hl.m.Prahy označuje toto území zčásti jako nestabilizované, zčásti stabilizované jako zeleň. Ve skutečnosti se jedná o neurbanizovanou plochu obklopenou ze tří stran přírodním parkem, v sousedství zvláště chráněných území Dolní Šárky a Housle v Lysolajích. Převážně ji tvoří dosud zemědělský využívaná orná půda, historické polní cesty a meze. Těsné okolí tvoří luční a lesní porosty a oblast přiléhá k historické části obce Lysolaje.

Oblast Lysolaje-jih vykazuje řadu krajinných hodnot, v obvodu města výjimečných:

- základní reliéf tvoří zbytek náhorní paroviny (tzv. lysolajská terasa vytvořená na počátku čtvrtohor vltavskými usazeninami), ostře ohraničená zářezy vodních toků (Šáreckého a Lysolajského potoka a Vltavy). Je to jedna z posledních dobře čitelných ukázek takového utváření krajiny,

  • zemědělské hospodaření lze díky archeologickým nálezům v tomto místě odhadovat od neolitu,
  • současná podoba krajiny v souvislosti s barokními statky na okraji obce zachovává podobu a proporce barokní krajiny se zachováním valné části mezí,
  • vhodnými úpravami mezí, trvalých travních porostů atd. by zde mohly vzniknout další funkční biokoridory, podporující význam biokoridoru nadregionálního,
  • zejména pak oblast udržuje souvislost území Šárka - Lysolaje, tvoří rovnováhu k urbanizované části města a je využívána jako místo příměstské rekreace,

souhrně pak tvoří přírodní, kulturní, historické a estetické hodnoty území cenný krajinný ráz, zasluhující ochranu.

Seznámili jsme se se záměry urbanizovat toto území, krajinářským hodnocením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vyhláškou o přírodním parku, možnostmi vhodného přiměřeného rozvoje obce Lysolaje i žádostí majitelky převážné části zmíněné plochy o zařazení jejích pozemků do přírodního parku. Na základě toho považujeme za správné :

- území neurbanizovat,

- pozemky přiřadit k přírodnímu parku, a tím oblast ucelit,

- navrhnout vhodné úpravy, které podpoří přírodní charakter  území a budou respektovat jeho krajinný ráz,

- stabilizovat toto území v územním plánu jako nezastavitelné.

Vypracovala pracovní skupina STUŽ pro "pražské problémy"

7. 4. 1997                                                                                         

Pavel Šremer

předseda STUŽ

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License