Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

 

v úterý 1. září 2009 od 16. 00 hodin, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

 

Principy lokální ekonomiky:

Krátké a uzavřené koloběhy materiálů, zboží a služeb snižují negativní dopady na životní prostředí. S rozvahou využívají místních zdrojů, významně eliminují dopravu a produkované odpady. Místní trh je průhlednější, bezpečnější a nezávisí tolik na neovlivnitelných globálních okolnostech.

Podle Ivana Dejmala taková ekonomika umožňuje lidem neztratit přehled od koloběhu hmot a energií využívaných člověkem, neodcizuje ho od chápání využívání přírodních zdrojů pro vlastní potřeby, jako neosobní globalizovaný trh, má obrovský pozitivní výchovný efekt.

 Základní otázky 

  1. Jaké jsou meze rozšíření lokální ekonomiky? Mikro-a makroekonomické souvislosti?
  2. Jaké změny (legislativní, organizační a pod.) je třeba učinit, aby k rozšíření funkční lokální ekonomiky dojít mohlo? Měly by se zjevné environmentální přednosti lokální ekonomiky promítnout i do diferencovaného zdanění zboží (DPH) - u dopravně náročných druhů, dovážených z velkých vzdáleností přesto, že je lze vyrobit a prodávat v rámci regionu spotřeby - daň zvýšit („daň z ubrané hodnoty prostředí"?)
  3. V jaké míře může lokální ekonomika zmenšit ekologickou stopu a posílit udržitelný způsob života?
  4. Jaké pozitivní, event. negativní (sociální, ekonomické, politické a další) změny může rozšíření lokální ekonomiky vyvolat?
  5. Jaké jsou příčiny neúspěchů při rozšiřování aktivit a projektů lokální ekonomiky?
  6. V jaké míře lze aplikovat u lokální ekonomiky tržní principy?
  7. Jaká je životaschopnost jednotlivých  uskutečněných projektů lokální ekonomiky?
  8. Jaká je zkušenost s orgány státní správy a samosprávy při prosazování lokální ekonomiky?
  9. Jak hodnotí perspektivy lokální ekonomiky ekonomická teorie?

Panelisté

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., Trust pro ekonomiku a společnost, Brno

Mgr. Ing. Jana Tesařová, Centrum Veronica Hostětín,

doc. Dr. Magdalena Huncová, Ph.D.., UJEP Ústí nad Labem

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D, ředitel Odboru ekonomických nástrojů MŽP

Ing. Karel Srdečný, Ekowatt, zatím nepotvrzeno

 

 Garant semináře: Ing. Jiří Fencl, STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ

 

Seminář je pořádán za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License