Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Příloha číslo 2 Koaliční dohody ODS, KDU-ČSL a ODA ze dne 27.6.1996 v bodě 16 uvádí, že „Kompetence ve vodním hospodářství bude převedena z Ministerstva životního prostředí na Ministerstvo zemědělství.“

Tento plánovaný krok, který je svévolným politickým aktem, kterému nepředcházela analýza problematiky vodního hospodářství, co nejrozhodněji odmítáme. Jde o další oslabení pravomoci ministerstva životního prostředí, které za minulé funkční období vlády přišlo o kompetence v územním řízení a stavebním řádu a ve státní správě lesů a jejich ochraně.

Koaliční smlouvou předpokládaný převod kompetencí ve vodním hospodářství výrazně znesnadní činnost ministerstva a orgánů státní správy životního prostředí a ztíží až znemožní plnění řady rezortních i státních programů. Zejména tím bude narušena řádná funkce Státního fondu životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Českého hydrometeorologického ústavu. Na úrovni okresů dojde buď k dalšímu rozdělení stávajících referátů životního prostředí nebo k jejich dělené odpovědnosti vůči různým ministerstvům.

Zpochybní se a věcně zkomplikuje postavení České republiky v mezinárodních jednáních o vodách, zejména v projektu Labe, který je zaměřen na komplexní zlepšení stavu životního prostředí v povodí této řeky. Vládní program revitalizace říčních systémů, zaměřený na nápravu vodních poměrů v krajině, nelze uskutečňovat bez věcné podpory jednotně působící odborné a státní správy jednotlivých složek ochrany životního prostředí. Obdobně je tomu při projektování a realizaci Územních systémů ekologické stability na tocích a vodních plochách.

Převodem kompetencí ve vodním hospodářství přijde ministerstvo o odbornou základnu, kterou má ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. Zároveň přijde o možnost efektivního uplatnění stávajících i připravovaných ekonomických nástrojů. Hlavně však přijde o zákonnou iniciativu k vodě, která je nejdůležitější složkou přírodního prostředí našeho pozemského života.

Z těchto důvodů je nezbytné, aby naopak veškeré kompetence k vodě, ale i k lesům, které jsou nejčetnějším a hlavním typem ekosystémů mírného pásma, byly převedeny na Ministerstvo životního prostředí.

Obracíme se proto na politiky, vládní činitele a poslance Parlamentu ČR, aby novelou kompetenčního zákona neoslabovali ministerstvo a nestavěli tak překážky tvorbě a ochraně životního prostředí, ale naopak, aby novelou kompetenčního zákona pravomoci ministerstva životního prostředí ve vodním hospodářství rozšířili a dříve odňaté kompetence k lesům ministerstvu životního prostředí navrátili.

V Praze 15. července 1996

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život

 

Pavel Šremer, prom. biol., v.r. ing. Igor Míchal, CSc., v.r.       ing. Ivan Dejmal, v.r.

místopředseda                                     předseda                                 místopředseda

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License