Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

22. 11. 1925–9. 9. 2002

Člen čestného předsednictva STUŽ v letech 1992-2002

Doc. Čestmír Jech patřil k zakládajícím členům Ústavu fyzikální chemie ČSAV (dnešního Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Počátkem padesátých let byl členem skupiny, která vybudovala první hmotnostní spektrometr u nás, což bylo oceněno udělením Státní ceny v roce 1954. V dalším období se už věnoval převážně oboru, který ho vlastně původně ke studiu fyziky přilákal: radioaktivitě. Ač původním vzděláním fyzik, věnoval se Čestmír Jech celý svůj život řešení problémů chemických, zejména na površích pevných látek. Kromě vlastní odborné práce působil Čestmír Jech na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického, kde přednášel obory Radiochemie a Dozimetrie.
Část své publikační činnosti věnoval Čestmír Jech také otázkám ekologickým. Využíval při tom svých bohatých odborných zkušeností právě v oblasti aplikace radiochemických metod na řešení praktických ekologických problémů.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License