Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

15. 7. 1932–4. 8. 2002

Zakládající člen a místopředseda STUŽ v letech 1992–1995, předseda STUŽ v letech 1995–1999

MichalVystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se zabýval krajinnou ekologií. pracoval jako lesnický typolog v ÚHÚL ve Zvolenu a v Brandýse nad Labem (do roku 1968), poté jako specialista pro životní prostředí a krajinnou ekologii v Terplanu - Státním ústavu pro územní plánování v Praze. Aktivně pracoval v Národním lesnickém komitétu, ve vědecké radě KRNAPu, v Oponentní radě MŽP pro územní systémy, v autorizační komisi České komory architektů, externě přednášel na Univerzitě Karlově v Praze a Masarykově univerzitě v Brně.

Lesník a ekolog, ochránce přírody, učitel a spisovatel - zasvětil svoji životní dráhu vědeckému zkoumání ekologických zákonitostí v krajině i jejich praktické aplikaci v územních systémech ekologické stability. Byl autorem řady odborných i popularizujících publikací, jimiž výrazně přispěl k šíření ekologické osvěty mezi odborníky, ochranáři i širší veřejností.

Celoživotní "odborně fundované a lidsky statečné prosazování odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě” ocenila v roce 1999 Nadace Charty 77 udělením Ceny Josefa Vavrouška.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License