Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

1926-12. 1. 2007

zakládající člen STUŽ, člen předsednictva v letech 1992-2005, člen čestného předsednictva v letech 2005-2007

Životopis

(převzato z publikace Cena ministra životního prostředí)

Jarda Stoklasa na Ekofilmu 2005 - foto Marcela KřížováJaroslav Stoklasa se narodil v roce 1926 v Hradci Králové. Po absolvování Vysoké školy věd hospodářských v roce 1950 vystřídal několik zaměstnání, včetně dělnických. V roce 1969 nastoupil do Kabinetu teorie architektury a životního prostředí ČSAV, který byl v roce 1971 reorganizován v Ústav krajinné ekologie ČSAV, kde od roku 1978 působil jako vedoucí oddělení antropoekologie. V roce 1989 přešel do Prognostického ústavu ČSAV a v roce 1990 současně zastával funkci poradce ministra životního prostředí Bedřicha Moldana, v letech 1991 – 1992 ministra Josefa Vavrouška. Z Ústavu odešel ze zdravotních důvodů do důchodu.

Inženýr Stoklasa napsal přes 120 odborných a vědeckých prací, zúčastnil se mnoha domácích a zahraničních vědeckých setkání. V letech 1980 – 1990 spolupracoval s IIASA a v letech 1984 – 1989 byl členem pracovní skupiny Vienna Centre. V letech 1986 – 1989 organizoval mezinárodní kurzy UNESCO-UNEP-UNIDO o životním prostředí pro studenty z rozvojových zemí a 1992 – 1993 přednášel na Přírodovědecké fakultě UK ekonomiku životního prostředí. V letech 1976 až 1989 byl členem Komise prezídia
ČSAV pro otázky životního prostředí a v roce 1990 jejím předsedou. Od roku 1980 je členem festivalového výboru EKOFILMu a v letech 1998 – 2001 byl předsedou jeho výběrové komise a členem poroty. Od roku 1992 pracuje v ediční radě Ministerstva
životního prostředí jako její místopředseda a předseda.

V roce 1978 byl zakládajícím členem výboru Ekologické sekce Biologické společnosti ČSAV, která pořádala až do roku 1989 významné semináře o problematice životního prostředí pro odbornou i laickou veřejnost. Na její činnost
navázala Společnost pro trvale udržitelný život, jejímž byl také zakládajícím členem a nyní je členem jejího čestného předsednictva. Dosud pracuje i v několika dalších ekologických organizacích.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License