Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Štrasburk, 13. února 2007 - Europoslanci na svém dnešním hlasování o podobě nové evropské směrnice o odpadech ve své většině podpořili opatření směřující k systematické prevenci vzniku odpadů a k jejich lepší recyklaci. Pro Českou republiku je velice významné, že většina europoslanců také odmítla nebezpečný pokus Evropské komise udělit spalovnám odpadů výhody, které by uvolnily cestu ke snadnějšímu vývozu obrovského kvanta odpadů z bohatších částí EU do chudších regionů, např. z Německa a Rakouska do Česka, Polska, Maďarska nebo na Slovensko (1).

"Europoslanci projevili na rozdíl od Evropské komise větší porozumění pro ochranu životní prostředí i pro potřeby efektivnějšího hospodářství, když hlasovali pro zavedení jasných a kontrolovatelných cílů v oblasti prevence odpadů a jejich recyklace. Kromě jiného by zaměření na prevenci a recyklaci odpadů mělo české i evropské ekonomice pomoci snížit její negativní dopady na klima. Nyní však musí podobné kroky správným směrem učinit také vlády jednotlivých členských státu v Radě EU a samotná Komise - zejména eurokomisař Dimas a prezident komise Barroso, " konstatoval po hlasování přímo v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku MUDr. Miroslav Šuta, konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Evropský parlament hlasoval pro návrh, aby každý členský stát EU dosáhl do roku 2020 míry recyklace komunálního odpadu minimálně 50% a v případě průmyslového a stavebního odpadu 70% míry recyklace. Vlády členských států by dále měly garantovat separovaný sběr hlavních recyklovatelných materiálů. Dále europoslanci požadují, aby Evropská komise připravila do června 2008 návrh evropské směrnice o bioodpadech. Evropský parlament také podpořil stanovení cíle pro stabilizaci celkového množství produkovaných odpadů do roku 2012.

"Europoslanci podpořili ve své většině postoj mnoha expertů, nevládních organizací i vlád České republiky a dalších zemí Visegradu, které odmítají pokus Komise (podporovaný hlavně Německem) na překlasifikování spaloven odpadů ze zařízení pro likvidaci odpadů na jejich ´využití´. Taková ´zelená nálepka´ by spalovnám usnadnila dovoz zahraničního smetí, z kterého by se mohl stát pro řadu firem výnosný byznys na úkor životního prostředí a zdraví lidí. Členské státy by v případě schválení návrhu Komise de facto ztratily možnost efektivně bránit své životní prostředí před nekontrolovatelnou lavinou smetí z bohatších části Evropy do regionů méně rozvinutých. (2, 3) Komise by hlasování europarlamentu měla vnímat jako silný signál k tomu, aby svůj návrh přepracovala ve prospěch životního prostředí a zdraví lidí zejména v nových členských státech EU", uvedl MUDr. Šuta.

Evropský parlament však kromě řady pozitivních pozměňovacích návrhu podpořil i mnohá velice problematická ustanovení, která mohou v evropské odpadové legislativě vytvořit nebezpečné mezery, které mohou být snadno zneužity nezodpovědnými obchodníky s odpady. Jedná se například o velice vágní úpravu týkající se tzv. vedlejších produktů, které by už nebyly považovány za odpady a mohly by tak způsobit ohrožování životního prostředí a zdraví lidí.

Další informace: MUDr. Miroslav Šuta člen STUŽ, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. mobil:  +420 777 75 75 11  Poznámky pro editory:

(1) TZ STUŽ z 26. ledna 2006 - Návrh nové odpadové legislativy je vážnou hrozbou pro české životní prostředí - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006012601

(2) ČTK: České hledá spojence pro zachování možnosti zakázat dovoz dopadů http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006050003

(3) Problematice legálních a ilegálních dovozů dopadů v souvislosti s projednávanou evropskou směrnicí o odpadech věnoval Česká televize jeden z pořadů publicistického cyklu NEDEJ SE! Pořad je možné si přehrát na internetových stránkách České televize na této adrese: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1095913550-nedej-se/21189.html

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License