Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Plzeň - 2. února 2007 - Regionální pobočka STUŽ dnes vyzvala vedení firmy TESCOMA, aby respektovala české i evropské právo a přestala vyrábět a prodávat termosky obsahující nebezpečný azbest. Zákaz prodeje několika typů termosek TESCOMA vydaly koncem roku 2006 italské úřady poté, co v nich laboratorní testy prokázaly rakovinotvorný azbest (1). Následně byly tyto výrobky staženy z prodeje také v České republice, na Slovensku a v Řecku. Ačkoli i laboratorní analýzy vzorků odebraných Českou obchodní inspekcí potvrdily obsah nebezpečného azbestu, ČOI koncem ledna v rozporu se zákonem umožnila návrat výrobků s azbestem na pulty českých obchodů (2).

"Konzultovali jsme problém azbestu v termoskách s několika experty v Česku a v zahraničí a všichni se shodli, že firma TESCOMA prodejem výrobků obsahujících azbest jednoznačně porušuje nejen evropskou směrnici 1999/77/EC, ale i platnou českou vyhlášku 221/2004 Sb. Ty zakazují uvádět na trh nebo do oběhu výrobky, jež obsahují azbest, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně. Zákaz používání azbestu platí vzhledem k jeho nebezpečnosti v Evropské unii už více než 7 let, v Česku skoro 3 roky. Buď je tedy vedení podniku natolik nekompetentní, že nezná základní předpisy týkající se nebezpečných chemikálií nebo platné předpisy v honbě za ziskem vědomě porušovalo," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s ministerstvy zdravotnictví a zemědělství regulují používání chemikálií tzv. zákonem o chemických látkách. Podle §26 odst.3 tohoto zákona stanoví vyhláška číslo 221 ze 14. dubna 2004 seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno. Konkrétně příloha č. 2 k vyhlášce v část I obsahuje azbest jako položku číslo šest v seznamu látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Pro azbest se uvádí: "Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno." (3)

"Zcela nepochopitelné je pro nás selhání České obchodní inspekce, která místo postihu nazákonnosti svým jednáním ignorování práva dokonce posvětila. Vrcholem absurdity je pak chování ústředního ředitele ČOI Jiřího Pěkného, který pro deník Právo obvinil italské úřady z nekalé motivace zákazu prodeje výrobků TESCOMA (4). Konzultujeme proto s odborníky možné právní kroky vůči ČOI, včetně případného podání trestního oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele," dodal Šuta

Podle dostupných informací zahraničních odborníků je nejen nezákonné, ale i zcela zbytečné do termosek vkládat nebezpečný azbest jako to dělá firma TESCOMA. Proto Evropská unie v zákazu používání azbestu vydaném v roce 1999 neudělila proto takové použití výjimku. Vlákna azbestu je však zatím možné používat (do 1. ledna 2008) např v zařízeních pro elektrolýzu, neboť na rozdíl od užití v termoskách za něj v době vyhlášení zákazu vhodná náhrada dostupná nebyla.

"Azbest způsobuje závažné rakovinné onemocnění - mesotheliom, které vzniká na vnitřní výstelce hrudní dutiny. Azbest však může iniciovat i rakovinu plic, která zasahuje vlastní plicní tkáň. Za zvláště rizikovou se považuje práce s azbestem a kombinace vystavení azbestu s kouřením. Azbest je natolik nebezpečný, že Evropská unie postupně zaváděla jeho regulaci již od 80. let minulého století, až v roce 1999 dospěla k jeho zákazu s nepatrnými výjimkami. Azbest se považuje za natolik nebezpečný, že kvůli jeho obsahu bylo v roce 1991 na více než 10 let uzavřeno samotné sídlo Evropské komise - Berlaymont," konstatoval MUDr. Šuta.

Pro další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika

e-mail: miroslav.suta(at)centrum.cz

Poznámky pro editory:

(1) Zákaz termosek TESCOMA s rakovinotvorným azbestem, TZ STUŽ Plzeň z 9. ledna 2007 - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2007010010

(2) Dopis JUDr. Miloslava Chmelaře, ředitele inspektorátu ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ze dne 30. ledna 2007

(3) Vyhláška č 221/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

(4) "Krok italských úřadů, který firmu TESCOMA poškodil, je spíše důsledkem konkurenčního boje a vyřizování účtů," uvedl Pěkný - deník Právo z 24. ledna 2007

Příloha: text dopisu odeslaného firmě TESCOMA

TESCOMA s. r. o. - Jiří Vaculík - jednatel, Petr Chmela - jednatel, Ladislav Vaculík - vedoucí úseku Řízení jakosti

V Plzni, 2. února 2007

Věc: Výzva k zastavení prodeje zboží obsahujícího azbest a jeho výroby

Vážení pánové, obracíme se na Vás s žádosti, aby firma TESCOMA v souladu s platnou evropskou i českou legislativou zastavila prodej a výrobu zboží obsahujícího nebezpečný azbest.

Konzultovali jsme Vaše počínání s několika českými i zahraničními odborníky, kteří se shodují v tom, že uváděním výrobků obsahujících záměrně přidávaný azbest na trh porušuje Vaše společnost jak evropskou směrnici 1999/77/EC, tak českou vyhlášku číslo 221 ze 14. dubna 2004. Ta stanovuje seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno. Konkrétně jde o přílohu č. 2 k vyhlášce, která v části I obsahuje azbest jako položku číslo šest v seznamu látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Pro azbest se doslova uvádí: "Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno."

Dovolujeme si Vás upozornit, že zákaz používání azbestu platí vzhledem k jeho nebezpečnosti v Evropské unii už více než 7 let a v Česku skoro 3 roky. Netroufáme si soudit, zda tyto základní předpisy týkající se nebezpečných chemikálií neznáte nebo zda je ignorujete záměrně, ale v každém případě v nás toto počínání vzbuzuje obavy o úrovni firemní kultury Vaší společnosti.

Chápeme, že nepříjemnost Vaší situace i to, že stažení výrobků s azbestem z prodeje a změna technologie patrně představuje nemalé finanční náklady pro Vaši firmu. Ale věříme, že chcete zachovat důvěru svých zákazníků a že se Vám taková investice do budoucna zúročí.

Zástupci Vaší firmy také několikrát v médiích uvedli, že azbest používají údajně ve svém zboží i další výrobci přítomní na českém trhu. Na naše dotazy však prodejci tohoto zboží tvrdí, že prodávané termosky žádný azbest neobsahují. Nenašli jsme v ČR ani v EU také žádný materiál, který by prokázal užívání azbestu v termoskách jiných firem. Můžete tedy, prosím, uvést jména konkrétních firem, které podle Vašich informací prodávají zboží údajně také obsahující azbest? Můžete uvést o jaké podklady se Vaše tvrzení opírají? Děkujeme. Chtěli bychom se na tyto firmy obrátit se stejnou výzvou jako na Vás, neboť naše aktivita směřuje k naplňovaní platné regulace nebezpečných chemikálií u všech firem stejnou měrou.

S pozdravem

za plzeňskou regionální pobočku STUŽ

MUDr. Miroslav Šuta, předseda

Na vědomí: sdělovací prostředky, spotřebitelské organizace, ČOI, MŽP ČR, MZd ČR

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License