Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V lednu 1996 provedlo Ministerstvo životního prostředí ČR v jediném pololetí již druhou reorganizaci nejkonsolidovanějšího pracoviště státní ochrany přírody - Střediska monitoringu a ekologie krajiny v Brně a jeho vedoucí RNDr. Mojmír Vlašín bly propuštěn pro údajné porušovnání pracovní kázně. Protože odborná i organizační způsobilost dr. Vlašína je mimo jakoukoliv pochybnost. důvodem výpovědi mohly být pouze jeho veřejně zastávané postoje v kauzách, na nichž se projevuje obzvlášť vypoukle sterilnost, ne-li společenská škodlivost postojů současného vedení Ministerstva životního prostředí ČR: sabotáž rebitalizace vodního díla Nové Mlýny na Dyji, okleštění návrhu národního parku České Švýcarsko, ponechání vojenské střelnice v Národním parku Podyjí, pokusy o privatizaci jeskyní a stavba lanovky v národní přírodní rezervaci Moravský kras - střed, rozbředlé postoje v kauzách prospekce a těžby zlata a dalších nerostných surovin a do budoucna - obábáme se - další výstavba v chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Pálava.

Vyslovujeme svůj zásadní nesouhlas s tím, jak je současná státní ochrana přírody, která neplýtvá výraznými osobnostmi ani odborníky, zbavována právě těch nejschopnějších. Tímto stanoviskem nehájíme zdaleka jen člena naší Společnosti pro trvale udržitelný život, který si jako státní zaměstnanec v době totality za veřejně projevený odpor proti devastacím vysloužil pouze důtku s výstrahou, ale za ministra Bendy to dotáhl za obdobné aktivity až k “udělení” výpovědi ze státní služby. Případ dr. Vlašína je pouze jedním z příkladů toho, že rozhodováním o naší přírodě a krajině byli na vrcholných místech státní správy pověřeni lidé bez dostatečné profesionální a zejména morální úrovně.

Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že ani v jednom z výše jmenovaných případů nejenže rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR jako nejvyššího výkonného orgánu státní správy nebylo v souladu se zpracovanými odbornými podklady, ale ve většině případů se s nimi dostává do zásadního rozporu.

Pokud některá rozhodnutí vedoucích představitelů MŽP hodnotíte jako my, tedy jako zpronevěření se odpovědnosti veřejného činitele, obracíme se na Vás s prosbou: Jako voliči kterékoliv strany nedopusťte v našem společném veřejném zájmu, aby v dalším volebním období garantovaly ochranu přírody a krajiny této země osoby obdobné úrovně jako jsou ministr životního prostředí František Benda a náměstek ministra odpovědný za ochranu přírody a krajiny Aleš Šulc.

 

Za předsednictvo STUŽ

Pavel Šremer

Praha dne 6. 2. 1996

Schváleno jednomyslně shromážděním STUŽ při 6 abstencích.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License