Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Plzeň (17. října 2006) - Příprava výstavby spalovny odpadů byla pro období 2007 až 2013 zařazena Plzeňským krajem na tzv. indikativní seznam projektů pro dotace z Evropské unie. Podle zjištění plzeňské regionální pobočky STUŽ o tomto zařazení údajně neví vrcholní představitelé města Plzně a minimálně tří stávající plzeňští radní výstavbu spalovny ve městě odmítají.

"V indikativním seznamu sice není uvedena ani lokalita pro výstavbu spalovny ani příjemce evropské dotace. Námi oslovení odborníci se ale shodují, že nejpravděpodobnější místem pro případnou spalovnu je právě Plzeň. Už před časem byl pro možnou výstavbu spalovny v centru Plzně změněn území plán města a schválen plán odpadového hospodářství, který ve dvou ze čtyř variant počítá s výstavbou velkokapacitní spalovny nevytříděného komunálního odpadu. Navíc městem vlastněná firma Plzeňská teplárenská a. s. už utratila několik milionů korun za zpracování tzv. studie proveditelnosti pro výstavbu velkospalovny komunální odpadů v Plzni", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ.

Kapacita spalovny komunálních odpadů musí být z ekonomických důvodu alespoň 100 000 tun ročně. Podle nedávno schváleného plánu odpadového hospodářství, ale v Plzni nevznikne za rok ani 30 tisíc tun komunálních odpadů. Přes 70 tisíc tun odpadů by se tedy do Plzně muselo svážet z jiných lokalit. Zájem o dovoz odpadů do českých spaloven odpadů ale projevují také firmy z Německa. Jedna z nich dokonce žaluje ministerstvo životního prostředí za to, že nepovolilo dovoz německého smetí do Česka.

„Postrádám od politiků kandidujících v komunálních volbách jasné slovo, zda v případě zvolení výstavbu spalovny odpadů v Plzni podpoří nebo odmítnou. Podle dostupných informací možnost výstavbu spalovny odpadů podporují zejména někteří politici ODS (např. náměstek primátora Stanislav Hajný) nebo ČSSD (např. Jiří Bis). Naopak jednoznačně se veřejně proti spalovně postavili zástupci Plzeňské aliance (např. Miroslav Zábranský) a Pravé volby pro Plzeň (náměstek primátora Vladimír Duchek)", uvedl MUDr. Šuta.

Projekty velkospaloven odpadů vzbuzují odpor veřejnosti v ředě míst České republiky. Jen v tomto roce odmítlo projekt na výstavbu spalovny odpadů město Mladá Boleslav a v referendu spalovnu odmítli obyvatelé východočeských Opatovic. Pro odpor veřejnosti a ekonomickou nevýhodnost oznámila počátkem října společnost E.ON Česká republika, že po 15 letech příprav ruší záměr na výstavu spalovny v jihočeských Mydlovarech. Záměr na výstavbu spalovny odmítají také všechny politické strany ve středočeských Kosmonosech.

Příloha:

Výběr z Indikativního seznamu projektů pro Operační program životní prostředí

Krajský úřad Plzeňského kraje

Integrovaný systém nakládání s odpady a výstavba zařízení pro sběr, třídění a zpracování odpadů
Náklady: 30 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Integrované centrum nakládání s odpady Plzeňské teplárenské a.s. na skládce
Chotíkov Náklady: 300 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Výstavba zařízení na energetické využívání směsných komunálních odpadů
Náklady: 1 000 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Výstavba kompostárny ve Spáleném Poříčí
Náklady: 3 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Obecní úřad Spálené Poříčí
Časový horizont realizace: 2007 - 2008
Lokalizace: Plzeňský kraj, Spálené Poříčí

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License