Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Praha (10. února 2006) - Nový projekt usilující o zahájení společenské diskuse o biotechnologiích z hlediska principů udržitelného rozvoje odstartovala Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Projekt je součástí širšího "Informačního a vzdělávacího programu o využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje", na kterém STUŽ spolupracuje s firmami ENVISAN-GEM, VZ Ekomonitor a WASTECH, s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (1).

"Cílem STUŽ je shromáždit v oblasti biotechnologií zahraniční zkušenosti, které se týkají účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, přístupu veřejnosti k informacím a hodnocení ekologických a zdravotních rizik různých aplikací. Na základě pozitivních i negativních příkladů ze zahraničí chceme podnítit společenskou diskusi, která by vedla k definování postojů vůči různým aspektům používání biotechnologií z hlediska principů udržitelného rozvoje. A to jednak mezi nevládními neziskovými organizacemi (NNO) navzájem, jednak mezi zástupci NNO, veřejné správy, akademické obce a byznysu, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor projektu STUŽ.

Problematika biotechnologií je velice široká - od potravinářského průmyslu, přes geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich velmi problematické uvolňování do životního prostředí až třeba po čištění zamořených lokalit za pomocí speciálních dekontaminačních technologií. Výsledky aktivit STUŽ budou v průběhu dvouletého projektu prezentovány např. prostřednictvím internetové stránky a tiskovin nebo formou seminářů.

"Biotechnologie mohou být jako cokoli jiného dobrým sluhou nebo špatným pánem. Myšlenka trvale udržitelného rozvoje je založena pokusu nastolit ve společnosti rovnováhu mezi třemi stejně důležitými pilíři - ekologickým, ekonomickým a sociálním. Nedávné rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) ve sporu o geneticky modifikované zemědělské plodiny a potraviny z nich vyrobené bohužel tuto rovnováhu ignoruje. Povyšuje zájem několika agrochemických firem na zisku nad právo stamilionů lidí na základní volbu co chtějí nebo nechtějí jíst. Tím náš projekt nabývá nečekané aktuálnosti a naléhavosti". konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:
(1) Jedná se o projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License