Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Jak jsme slíbili ve Zpravodaji přinášíme před valným shromážením návrh rozpočtu STUŽ na rok 2007

Rozpočet Společnosti pro trvale udržitelný život na rok 2007

Příjmy

 

Příjmová položka

Granty již schválené

  • Operační program Rozvoj lidských zdrojů JPD3 - (žadatel ENVISAN, partner STUŽ), projekt na 2 roky, zbývající část pro rok 2007, zkonečné částky 662850,- Kč
  • Nadace Partnerství - Reforma chemické politiky, zbývající část pro rok 2007 zcelkové částky 140000,- Kč

 

 

 

583 850,-

 

25 000,-

Žádosti o granty

  • MŽP - Popularizace výsledků vědy a výzkumu (grant jsme neobdrželi)
  • CEE TRUST - Občanská poradna - pomoc občanům proti hluku zdopravy (partner Ekol. právního servisu)
  • Norské fondy - Podpora trvalé udržitelnosti ( velký projekt na 3 roky)

 

(200 000,-)

 

 

26 000,-

 

3 000 000,-

Příspěvky a dary členů

40 000,-

Příjmy celkem

3 674 850,-

Výdaje

 

Nákladová položka

Náklady spojené s provozem kanceláře v Krátké

121 500,-

el. energie, voda, plyn

12 000,-

drobný materiál, kancelářské potřeby

5 000,-

nákup publikací

4 500,-

nájemné

70 000,-

opravy, údržba

10 000,-

služby spojené s provozem kanceláře

20 000,-

Ostatní služby, z toho:

180 000,-

nájem Novotného lávka

50 000,-

tisk - Zpravodaj, publikace atd

50 000,-

telekomunikace + internet

30 000,-

poštovné - rozesílka Zpravodaje atd

20 000,-

účetní služby

30 000,-

Náklady spojené s řešením projektů

3 373 350,-

Projekt JPD3

  • osobní náklady vč. soc. a zdrav. pojištění
  • ostatní náklady svýjimkou nákladů na provoz kanceláře (konference, semináře, expertní posudky atd)

 

78 000,-

 

450 000,-

Norské fondy

náklady s řešením projektu s výjimkou nákladů na kancelář a části nájmů na Novotného lávku (plné a částečné prac. úvazky, nájmy sálů na semináře, zajištění práce na projektu v regionech atd)

 

 

 

 

2 825 3500,-

Občanská poradna

náklady spojené s řešením projektu s výjimkou nákladů na kancelář v Krátké

 

 

20 000,-

Náklady celkem

3 674 850,-

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License