Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace zveřejnila seznam letošních pěstitelů geneticky modifikované Bt kukuřice MON810. Přehled uvádí nejen pěstitele GM kukuřice firmy Monsanto, ale také údaje o lokalizaci a rozloze osetých ploch.
GM kukuřice MON 810 je v několika okolních státech zakázana. V roce 1999 pěstování a dovoz osiva této GM kukuřice zakázalo Rakousko, v lednu 2005 Maďarsko a v březnu 2005 i Polsko. Její komerční pěstovní není dovoleno ani na Slovensku. Uvedené země zákaz odůvodňují neexistencí řádného monitorovacího plánu, jenž pro GM plodiny vyžaduje platná evropská legislativa.

Tisková zpráva Greenpeace z 13. 7.2006

Pěstitelé GMO odhaleni

Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila seznam letošních pěstitelů geneticky modifikované Bt kukuřice MON810 včetně údajů o rozloze ploch, na kterých je tato u nás jediná komerčně pěstovaná GM plodina pěstována.[1]

Z údajů vyplývá, že letos je Bt kukuřicí MON810 celkem v České republice osázeno 1070 ha (údaj ze 7.7.2006). Jedná se přibližně o 0,3% z celkové rozlohy 291501 ha kukuřice pěstované v ČR na zeleno, siláž a zrno. Původní odhady pro tento rok, vycházející od představitelů biotechnologické firmy Monsanto a prezidenta agrární komory Jana Veleby, hovořily až o desetinásobném nárůstu ploch oproti 270 ha osetých Bt kukuřicí v loňském roce.

Tyto předpovědi se nenaplnily a důvodů je jistě celá řada. Jak vyplývá ze společné hodnotící studie pracovníků Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a Ministerstva zemědělství ČR, kteří oslovili loňské pěstitele geneticky modifikované kukuřice, má pěstování této plodiny mnoho záporných stránek. Mezi nejzásadnější patří, kromě zvýšené administrativy a dodržování pravidel koexistence daných zákonem, hlavně vysoká cena osiva, ale i omezené uplatnění produkce na trhu. Bylo dokonce zaznamenáno i zaorání plochy oseté Bt kukuřicí.[2] Řada odběratelů již dnes totiž požaduje, stejně jako jinde v Evropě, certifikát o tom, že mléko, maso a vejce pocházejí ze zvířat, která nebyla krmena GMO.

Většina zemědělců v ČR se tudíž staví vůči pěstování GM plodin odmítavě. A to navzdory proklamacím biotechnologických koncernů jako je Monsanto, které se stále snaží přesvědčit pěstitele, že se jim sázka na GMO vyplatí.

Zveřejněním seznamu Greenpeace supluje povinnost státu zveřejnit informace o místě pěstování GMO pro potřeby občanů na základě Evropské směrnice 2001/18/EC, čl.31(3)(b) o půdním registru. Tato směrnice nebyla dodnes do naší legislativy plně implementována, a tak jsou tyto zásadní informace pro mnohé občany nedostupné. Greenpeace o získání údajů o místech pěstování GM kukuřice usilovalo i minulý rok, první konkrétní lokalitu však bylo schopno zveřejnit až na konci září.

„Konspirace, která pěstování geneticky modifikované kukuřice obklopuje, není pouze směšná, ale i skutečně nebezpečná. Jak se mají např. sousední pěstitelé chránit a přijmout náležitá opatření proti kontaminaci, když třeba ani někdy přesně nevědí, kde se Bt kukuřice pěstuje? Zemědělci ani nevědí, co mohou udělat pro svou ochranu a jaká je vlastně právní situace ohledně GMO. Je také s podivem, že zastánci GMO se naopak nesnaží připoutat pozornost veřejnosti a ukázat ony údajně ‚skvělé‘ výsledky,“ uvedla konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová.

Možné velkoplošné pěstování GM kukuřice v ČR by mohlo mít dalekosáhlé důsledky nejen pro biologickou rozmanitost, ale pro samotný zemědělský sektor, jemuž bude hrozit ztráta odbytišť. Pěstování GM plodin navíc ohrožuje samotnou existenci ekologického hospodaření v Evropě.

Další informace:
RNDr. Magdalena Klimovičová, konzultantka genetické kampaně GreenpeaceČR, tel.: 224 319 667, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poznámky pro editory:

[1] Seznam letošních pěstitelů geneticky modifikované Bt kukuřice MON810

[2] Kučera, L., Čeřovská, M.: První české zkušenosti s GMO: Geneticky modifikované organismy: Sborník přednášek. Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha, 2006

You have no rights to post comments

Podobné články

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License