Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k současné situaci v ochraně přírody České republiky.

Vítáme vyhlášení roku 1995 za Evropský rok ochrany přírody, který bude ve státech Evropské Unie za rostoucí podpory veřejnosti naplňován řadou mezinárodně koordinovaných akcí. V naší zemi, ucházející se o plné členství v Evropské unii, však se znepokojením registrujeme protichůdné snahy směřující k oslabování postavení ochrany přírody a tím i ke snižování účinnosti zákona číslo 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Nesouhlasíme zejména s dnešním rozhodnutím ministra životního prostředí o okamžitém oddělení státní správy v ochraně přírody od odborných činností v této oblasti. Podle písemného příkazu ministra Bendy ze dne 7.2.1995 bude dnešní Český ústav ochrany přírody rozštěpen na dva právní subjekty - státní správu ochrany přírody a agenturu ochrany přírody.

Podle našeho názoru, opřeného o dlouholeté praktické zkušenosti ochranářského aktivu, by toto náhlé rozhodnutí, kterému nepředcházela zevrubná analýza stavu, ani široká odborná diskuse, nepřineslo zvýšení akceschopnosti a efektivnosti státní ochrany přírody (jak proklamují představitelé ministerstva životního prostředí), ale právě naopak.

Současné postoje MŽP podporují záměry podnikatelských aktivit, uskutečňovaných na úkor chráněných hodnot přírody, to je zřejmé například v CHKO Moravský kras a národní přírodní rezervaci Pustý žleb. Obdobné problémy s prosazováním odborně fundovaných stanovisek orgánů státní ochrany přírody lze s jistotou očekávat při řešení řady dalších akcí obdobného významu pro stav naší přírody. Namátkou jmenujeme revitalizaci Novomlýnských nádrží na řece Dyji, rekonstrukci lanovky na Sněžku v KRNAPu, výstavbu lyžařského střediska Vidly s následným odlesňováním v NPR Praděd v CHKO Jeseníky, chystaný rekreační park u Rajchéřova v navrhované CHKO Javořická vrchovina. Nepřípustný je i pokračující prodej řady dobývacích prostorů nerostných surovin zahraničním firmám, které nenávratně zdevastují řadu výrazných dominant české i moravské krajiny a nevratně ochuzují budoucí generace.

Přistoupit na momentální ekonomické výhody vyjmenovaných (a řady podobných) investičních akcí za krátkozrakého ignorování jejich dlouhodobých negativních účinků na stav přírody by znamenalo smiřovat se s neomluvitelnou podobou našeho žití na účet budoucnosti. V této souvislosti je nutno posuzovat i sledování některých ekologických občanských iniciativ tajnou službou jako podezřelých z extremismu a ohrožujících společenských řád, ačkoliv obdobné organizace jsou samozřejmou součástí otevřené společnosti a v řadě států Evropské unie respektovaným partnerem tamějších vlád.

Každý krok oslabující beztak vratké postavení státní ochrany přírody musí mít v této situaci destruktivní účinky z hlediska trvale udržitelného života. Mezi takové kroky řadíme současnou podobu reorganizace ČÚOP, jak ji bez přesvědčivé argumentace prosazuje současné vedení MŽP ČR. V této souvislosti vyzýváme k veřejné odborné diskusi o poslání a organizaci státní ochrany přírody v ČR a vyjadřujeme zásadní protest proti dnešnímu odvolání ředitele ČÚOP ing. Ivana Dejmala.

V Praze dne 7.2.1995

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License