Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zápis z valného shromáždění STUŽ dne 7. 3. 2006, Novotného lávka 16, 00 hod

Valné shromáždění zvolilo:
• mandátovou komisi ve složení J. Roth, E.Vavroušková, M. Křížová
• návrhovou komisi ve složení: K. Jech, M. Říha, M. Šuta

Mandátová komise konstatovala, že v době zahájení VS bylo přítomno 36 STUŽ.

Valné shromáždění schválilo Zprávu o činnosti STUŽ v uplynulém roce, kterou přednesl P.Šremer.

Valné shromáždění schválilo výsledky hospodaření STUŽ za rok 2005 a rozpočet STUŽ na rok 2006, které přednesla E. Vavrušková.

Valné shromáždění schválilo návrh plánu činnosti STUŽ na rok 2006, který přednesl P. Šremer.

Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl M. Punčochář.

Valné shromáždění vzalo na vědomí informace o činnosti poboček STUŽ, které přednesli J. Roth, P. Žlebek, M. Petr, Z. Joukl a M. Šuta.

Valné shromáždění uložilo předsednictvu na základě přednesených návrhů:
• prověřit možnosti efektivnějšího úročení aktiv na účtech STUŽ
• ve spolupráci s garanty seminářů publikovat zprávy a případné další materiály ze seminářů STUŽ.

Návrh usnesení přednesený M. Říhou valné shromáždění schválilo.


Zapsal: K. Jech

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License