Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Praha/Brusel - 12. listopadu 2006 - Evropská federace nevládních ekologických organizací EEB vyzvala na základě nové expertní studie k ukončení provozu nebezpečné technologie amalgámové elektrolýzy v chemičkách vyrábějících chlór (1, 2).

Chlórový průmysl v Evropské unii zamořuje prostředí tunami rtuti, které se následně hromadí např. v rybách a mořských organismech, jejichž konzumace pak představuje vážné zdravotní riziko zejména pro děti a těhotné ženy. EEB proto žádá co nejrychlejší ukončení provozu nebezpečné technologie v EU - nejpozději do roku 2010. V Česku se výzva EEB týká chemiček Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí n. Labem.

"V Čechách zamořila výroba chlóru tzv. amalgámovou elektrolýzou životní prostředí velmi významně - stovkami tun nebezpečné rtuti. Jedná se o podniky Spolana a Spolchemie, jejichž vyčištění alespoň od toho nejhoršího zamoření rtutí bude trvat asi 10 let. Dekontaminace přijde na více než miliardu korun a účet nezaplatí chemičky, ale daňoví poplatníci (3, 4). Přitom další stovky tun rtuti obě chemičky stále používají pro provoz zastaralých zařízení pro výrobu chlóru a vedení obou firem odmítá výzvy k ukončení nebezpečných provozu v rozumné době. Expertní studie zveřejněná EEB navíc naznačuje, že z chemiček pravděpodobně uniká do ovzduší několikanásobně více rtuti, než firmy oficiálně vykazují v integrovaném registru znečištění," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost.

Podle studie zpracované pro EEB expertem konzultační firmy Concorde East/West Sprl. (2) přibývají důkazy o tom, že znečištění ovzduší rtutí z chlórového průmyslu v Evropské unii je významně podhodnoceno. EEB také zveřejnilo vlastní zprávu, která shrnuje výsledky nezávislého měření obsahu rtuti v ovzduší uvnitř a/nebo v okolí chemiček provozujících výrobu chlóru v Itálii, Španělsku a České republice (5). Analýza vzorků vzduchu u 10 z 11 monitorovaných chemiček prokázala extrémně vysoké koncentrace rtuti.

S ohledem na zamoření ovzduší rtutí v okolí chemiček a s ohledem na závěry obou studií se EEB rozhodlo vyzvat k urgentnímu ukončení nebezpečných výrob, což je i v souladu s mezinárodním dohodami (např. rozhodnutí Komise OSPAR 90/3) i s rezolucí Evropského parlamentu z března 2006. Za amalgámovou elektrolýzu jsou dostupné efektivnější a méně nebezpečné a technologie pro výrobu chlóru, které rtuť neužívají, a proto EEB požaduje urgentní odstranění nebezpečné technologie.

"Užívání rtuti při výrobě chlóru musíme neprodleně ukončit, neboť se jedná o archaickou a pro životní prostředí nebezpečnou technologii. Bezpečnější alternativy neužívající rtuť jsou komerčně dostupně už od 80. let. Expertní studie navíc prokazuje, že ekonomické a zdravotní přínosy z konverze všech amalgámových elektrolýz v EU vysoce převyšují nad náklady. Amalgámová elektrolýza není nejlepší dostupnou technologií (BAT - Best Available Technique) pro výrobu chlóru podle směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Státní orgány by proto měly odmítnout vydání integrovaného povolení podle IPPC, pokud výrobní technologie není BAT,” uvedla Elena Lymberidi, která v EEB koordinuje projekt "Zero Mercury".

Další informace:

Miroslav Šuta - člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost člen a odborných pracovních skupin EEB pro odpady a chemické látky telefon:  777 75 75 11 , e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz

Elena Lymberidi, EEB - koordinátorka projektu Zero Mercury telefon  +32 228 91 301 , e-mail: elena.lymberidi (at) eeb.org

Poznámky pro editory:

(1) EEB (European Environmental Bureau) je největší evropská federace nevládních ekologických organizací, která sdružuje více než 140 členů z 31 zemí a která zastřešuje 13 specializovaných odborných pracovních skupin. Českými členy EEB jsou Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), Zelený kruh, Ekologický právní servis (EPS) a Ústav pro ekopolitiku (ÚEP). Více informací na http://www.eeb.org

(2) Status report: Mercury cell chlor-alkali plants in Europe, Concorde East/West Sprl., October 2006

(3) M. Šuta: Spolana Neratovice: Případová studie procesu sanace starých ekologických zátěží, Praha 2005 - podrobnosti na http://www.transparentnost.ecn.cz/pripady.php?id=1

(4) M. Šuta: Spolchemie Ústí nad Labem: Případová studie procesu sanace staré ekologické zátěže, Praha 2005 - podrobnosti na http://www.transparentnost.ecn.cz/pripady.php?id=3

(5) EEB: Risky Business! No need for mercury in the chlorine industry, EEB publication number 2006/006, October 2006

Příloha: Doporučení EEB pro politiku Evropské unie a vlád členských států

· Co nejrychleji ukončit provoz amalgámových elektrolýz (nejpozději do roku 2010) jako součást iniciativy EU a/nebo národních závazků.
· Odstranit zamoření rtutí způsobené provozem amalgámových elektrolýz a nakládáním s odpady z nich.
· Bezpečně uskladnit rtuť uvolněnou z uzavíraných zařízení nebo ze sanačních procesů tak, aby nemohla být přeprodána.
· Odmítnout integrované povolení podle direktivy IPPC provozům užívajícím zastaralou technologii neodpovídající BAT.
· Připravit pravidla/pokyny pro zabezpečení rtuti získané z odstavovaných zařízení a pro bezpečné uskladnění rtuti.
· Zajistit kontinuální a komplexní monitoring úniků rtuti do ovzduší uvnitř i kolem chemiček, který by byl verifikován nezávislými subjekty a který by zahrnoval i všechny nevysvětlené ztráty rtuti z výrobní technologie.
· Zlepšit monitorovaní zdraví pracovníků chemiček i místních obyvatel žijících v jejich okolí.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License