Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Trochu podrobněji o obsahu jednotlivých besed

3. ledna: Rizikové spalovny komunálního odpadu

(Hrozí dovozy komunálního odpadu ze zahraničí?)

Spalování komunálního odpadu ve spalovnách představuje významné riziko pro zdraví obyvatel i životní prostředí. Do ovzduší jsou emitovány nebezpečné látky, jako např. dioxiny. Z tuny spáleného odpadu vznikne 300 kg nebezpečné strusky a popílku. Na Ministerstvu životního prostředí leží žádosti na dovoz komunálního odpadu z Německa do českých spaloven.

Panelisté:

 • MUDr. Eva Rychlíková, Zdravotní ústav Kolín, vedoucí pobočky Praha,
 • Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha,
 • RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika,
 • Ing. Eva Tylová, STUŽ,
 • Mgr. Dan Vondrouš, tajemník ministra životního prostředí,Moderátor:
 • Ing. Ondřej Velek, STUŽ.

7. února: Betonuješ, betonuje, betonujeme - (Stavební zákon)

Návrhy nového stavebního a vyvlastňovací zákona doputovaly do Senátu. Zákon omezuje pravomoci obcí, účast veřejnosti a rozšiřuje vyvlastňování ve veřejném zájmu. Cílem je zastavět co se dá, nejen města, ale i volnou krajinu a přírodu. Velkým stavbám v tzv. veřejném zájmu by již nikdo a nic nemělo bránit....

Panelisté:

 • Mgr. Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí,
 • Mgr. Luděk Šikola, EPS,
 • Mgr. Libor Dvořák, Ministerstvo životního prostředí,
 • Jitka Seitlová, senátorka

Moderátorka:

 • Ing. Eva Tylová, STUŽ

7. března: Valné shromáždění + seminář Ekologické poradenství

Garantka:

 • Marcela Křížová, STUŽ

4. dubna: Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu

Smyslem semináře bylo porovnat postupy a zhodnotit dosavadní zkušenosti ve sféře hodnocení vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu.

Panelisté:

 • Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Katedra agroekologie, sekce pece o krajinu, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • Ing. Jiří Cibulka, odbor ekologie krajiny a lesa, Ministerstvo životního prostředí,
 • Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná osoba pro hodnoceni lokalit v systému NATURA 2000 a pro biologické hodnocení,

Garant semináře:

 • RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Laboratoř ekologie krajiny Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze, Kostelec nad Černými lesy.

2. května: Setkání odborné veřejnosti a médií se zástupci politických stran kandidujících ve volbách do poslanecké sněmovny,

Zúčastnili se zástupci těchto stran:

 • ČSSD,
 • KDU-ČSL,
 • KSČM,
 • ODS,
 • SNK-ED,
 • SZ,
 • US-DEU

Moderátor:

 • Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

6. června: Ekoetika

Smyslem semináře bylo zamyšlení se nad vztahem člověka a životního prostředí.

Panelisté:

 • Mgr. Leona Leišová, molekulární bioložka,
 • PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., filozofka,
 • RNDr. Pavel Trpák, zoolog a ekolog,
 • RNDr. Jiří Bendl, CSc., environmentální geochemik,

Garant semináře.

 • RNDr. Jiří Nečas, STUŽ, matematik a kazatel,

5. září: Návrh nové odpadové politiky Evropské unie

Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Nyní se jimi zabývá Rada EU složená z ministrů životního prostředí členských států, která si ustanovila speciální expertní pracovní skupinu J1. Návrhy nyní projednávají také poslanci Evropského parlamentu, kteří o nich mají v tzv. prvním čtení hlasovat během podzimu.

 • Co oba dokumenty obsahují?
 • Co znamená Evropskou komisí proklamovaný politický cíl nastolení „recyklační společnosti"?
 • A jak jí chce dosáhnout?
 • Mění návrhy pravidla pro dovoz odpadů?
 • Obsahují návrhy kontrolovatelné cíle a efektivní nástroje odpadové politiky?
 • Bude EU směřovat k prevenci vzniku odpadů a jejich recyklaci?
 • Nebo bude poskytovat další a další subvence pro stavbu skladek a spaloven odpadů?
 • Nakolik bude odpadová politika koordinována v rámci EU?
 • Nestanou se chudší části Evropské unie „smetištěm" pro bohatší regiony?

I to jsou otázky, na které se pokusí diskusní seminář STUŽ hledat odpovědi.

Panelisté:

 • Ing. Miroslav Punčochář, Ústav chemických procesů Akademie věd ČR,
 • zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR,
 • zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR,
 • MUDr. Miroslav Šuta, STUŽ,
 • Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha

Moderátorka:

 • Ing. Eva Tylová, STUŽ.

3. října: Česká stopa, globální dopady české spotřeby

Kdo komu ve skutečnosti dluží? Chudý jih versus bohatý sever; ekonomický kontra přírodní kapitál.

Na semináři byly představeny souvislosti požadavků kampaně Česko proti chudobě s ochranou životního prostředí. Jedním z požadavků kampaně je oddlužení nejchudších zemí. Odhlédnemeli však od peněžních jednotek a podíváme se na fyzické ukazatele, zjistíme, že ve skutečnosti žijí na dluh země vyspělé. Spotřebovávají totiž v drtivé většině více zdrojů, než mají k dispozici, a to často na úkor chudých rozvojových zemí. Jak si stojí Česká republika a co můžeme udělat pro to, aby ekologická stopa za našimi hranicemi byla co nejnižší?

Panelisté:

 • Zuzana Drhová, Zelený kruh,
 • ViktorTřebický, Ecoconsult, s.r.o,
 • Petra Kušková, Zelený kruh,
 • Jiří Hlaváček, MŽP.

Garantka a moderátorka:

 • Zuzana Drhová

7. listopadu: REACH - nová chemická politika EU

Projednávání návrhu evropské směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH) finišuje. Plénum Evropského parlamentu o něm bude v tzv. druhém čtení hlasovat v polovině listopadu a předpokládá se, že nová právní norma vstoupí v platnost počátkem roku 2007.

Jak se liší postoj Evropského parlamentu a Rady EU k REACH? Co obsahuje česká pozice k REACH? Co bude znamenat REACH pro průmyslu? Co přinese REACH pro životní prostředí a co přinese spotřebitelům? Jak bude REACH chránit zdraví? I to jsou otázky, na které se pokusil diskusní seminář STUŽ a Zeleného kruhu hledat odpovědi.

Panelisté:

 • Ing. Blanka Ksandrová, ředitelka odboru chemického a spotřebního průmyslu MPO,
 • Zástupce odboru enviromentálních rizik Ministerstva životního prostředí ČR,
 • Ing. Ondřej Velek, Koalice občanských spotřebitelských aktivit - KOSA, STUŽ,
 • MUDr. Miroslav Šuta, expert na toxické látky, STUŽ,

Moderátorka:

 • Ing. Eva Tylová, STUŽ.

5. prosince: Jakou cenu má příroda? - (Oceňování ekosystémů)

Jak chápat pojem „služby přírody"? Jsme schopni docenit to, co nám příroda poskytuje a co si od ni bezostyšně bereme? Jako jedna z mála zemí máme pojem „ekologická újma" zakotven v národní legislativě. Dokážeme tento institut využívat? Jak srovnávat ekonomické a ekologické hodnoty přírodního prostředí? Lze porovnat ekologickou kvalitu biotopů a ekosystémů s efektivností našich vkladů do přírody? Umíme nejen brát, ale i vracet přírodě tolik, aby i příští generace měly prostor pro život v ní?

Panelisté:

 • Ivan Dejmal, STUŽ
 • Miroslav Martiš, STUŽ, ČZU.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License