Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Konference bude jednodenní, se slavnostním zahájením v předvečer konference.

Termín: 20. října 2008 - slavnostní zahájení, 21. října 2008 - vlastní konference.

Místo slavnostního zahájení: Senát Parlamentu České republiky.

Místo konání vlastní konference: Kongresové středisko Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.Vážení přátelé a kolegové,
dovolujeme si Vám poslat aktualizované informace ke 4. ročníku konference

Tvář naší země - krajina domova (2008)

Původně plánovaná konference Tvář naší země - Krajina domova, která se měla konat počátkem dubna tohoto roku, byla z důvodu úmrtí hlavního organizátora Ivana Dejmala přesunuta na říjen 2008.

Pořadatelé konference:

Konferenci pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů z podnětu a pod záštitou Václava Havla a pod záštitou Petra Pitharta.

Místo a čas konání konference

Konference bude jednodenní, se slavnostním zahájením v předvečer konference.
Termín: 20. října 2008 - slavnostní zahájení, 21. října 2008 - vlastní konference.
Místo slavnostního zahájení: Senát Parlamentu České republiky.
Místo konání vlastní konference: Kongresové středisko Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.

Důvody konání konference

Jedním ze stálých záměrů konference je, aby se vzájemně vyslechli všichni, kdo se svou životní orientací nebo profesním zájmem tak či onak vztahují ke krajině.
V první konferenci šlo především o otevření problematiky krajiny v celé šíři a různosti pohledů - od čistě praktických postojů uživatelů krajiny přes pohled správců a ochránců až po duchovní a uměleckou reflexi. Konference se uskutečnila v šesti tématických blocích - krajina jako přírodní prostor, krajina jako kulturní prostor, duchovní rozměr krajiny, umělecká reflexe krajiny, krajina z pohledu dnešních uživatelů a krajina v ohrožení. Smyslem prvního ročníku takto pojaté konference proto bylo spíše poukázat na vážnost a souvislosti krajinné problematiky jako celku, než přinést konkrétní odpovědi na jednotlivé otázky.
Druhá konference byla zaměřena na otázku, co máme a můžeme s naší krajinou dělat, co tomu brání a co to vyžaduje. Toto téma bylo na konferenci probráno v následujících šesti blocích: Venkov jako sociální prostor, Krajina jako kulturní prostor, Člověk jako krajinotvorný činitel, Krajina jako politikum, Ochrana krajiny a Rehabilitace krajiny.
Třetí konference se soustředila především na otázky spojené s integrací naší země, a tedy i naší krajiny do sjednoceného prostoru Evropy. Toto téma bylo na konferenci probráno ve čtyřech tématických blocích: Zemědělství a venkov - klíč k budoucnosti evropské krajiny, Trendy urbanizace evropského prostoru, Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů a Naše krajina jako součást kulturního prostoru Evropy.
Čtvrtá konference Tvář naší země - krajina domova, která se uskuteční v říjnu tohoto roku, je připravována s hlavním tématem reflexe vývoje našeho vztahu ke krajině v posledních dvaceti letech - reflexe vyrovnání se s dědictvím let 1948 až 1989. Kromě toho se jednotlivými panely budou prolínat s tím spojená témata: krajina dnes a výzvy, které před námi a naší krajinou stojí pro následující roky.

Cena Ivana Dejmala

Součástí slavnostního zahájení konference bude vyhlášení 1. ročníku Ceny Ivana Dejmala, kterou bude každé dva roky udělovat Společnost pro krajinu za zcela ojedinělý počin související s krajinou; první držitel Ceny Ivana Dejmala bude vyhlášen na podzim roku 2009.

Program konference

Slavnostní zahájení: 20. října 2008 v 18.00 hodin v Senátu Parlamentu České republiky

Vlastní konference: 21. října 2008 od 9.00 hodin v Kongresovém středisku Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Konference se uskuteční ve třech panelech; po příspěvcích panelistů bude vždy následovat diskuse. Příspěvky panelistů i případných dalších diskutujících budou otištěny ve sborníku konference, resp. v jeho dodatku, který vyjde po konferenci.

Časový plán konference:

8.30    presentace
9.00    zahájení
9.30    panel Příroda a krajina (garant: Václav Petříček; kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
    V. Petříček: Reprízy a premiéry na české krajinné scéně
    E. Semančíková, V. Holcová, Z. Dvořáková-Líšková, J. Fanta: Krajina jako Popelka v politických dokumentech ČR
    V. Kučová: Ochrana historické kulturní krajiny v České republice ( v kontextu světového dědictví)
    J. Seják, P. Cudlín , I. Dejmal, V. Petříček, J. Pokorný., et al.: Hodnota služeb ekosystémů a ochrana přírody v ČR

11.30  oběd
12.30  panel Člověk a krajina (garant: Ivan Plicka; kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
    M. Lapka: Krajina v roce devatenáct
    P. Hnilička: Rozpustí se dnešní města v krajině ?
    M.Pospíšil: Venkov
    I. Bičík: Proměny krajiny
14.30  káva
15.00  panel Společenský a politický kontext (garant: Jiří Plos; kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
    J.Plos: Společenské souvislosti péče o krajinu a urbánní svět - stav a očekávání
    Do panelu jsou pozváni k závěrečné diskusi ministři M.Bursík, P.Gandalovič a V.Jehlička
17.00  závěr konference

Přihláška na konferenci

Na stránkách www.prokrajinu.cz/konference

Účastnický poplatek činní 850,- Kč; do účastnického poplatku je zahrnuta účast na slavnostním zahájení konference, oběd a občerstvení během konference, sborník konference včetně dodatku po konferenci.

Studentský - redukovaný - účastnický poplatek činní 180,- Kč (umožněno podporou Státního fondu životního prostředí).

Informace pro ty, kdo již zaplatili účastnický poplatek na konferenci v původním termínu: pokud se rozhodnete zúčastnit se konference v říjnu tohoto roku, bude vám rozdíl mezi původním účastnickým poplatkem a novým účastnickým poplatkem vrácen na účet, ze kterého byl původní poplatek uhrazen. V případě, že se konference v říjnu tohoto roku nezúčastníte, bude vám původní účastnický poplatek vrácen v plné výši na účet, ze kterého byl uhrazen. V obou případech nás, prosím, kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Seminář věnovaný dílu Ivana Dejmala

Den před konferencí je Společností pro krajinu ve spolupráci s Českou komorou architektů připravován seminář, který bude věnován dílu Ivana Dejmala, zakladatele Společnosti pro krajinu a hlavního strůjce konference Tvář naší země - krajina domova. Semináře se zúčastní vyzvaní panelisté; předpokládáme závěrečnou diskusi panelistů s publikem.

Na tomto semináři a na slavnostním zahájení konference bude rovněž představen sborník prací Ivana Dejmala.

Místo konání semináře: Senát Parlamentu české republiky
Termín: 20. října 2008 od 15.00 hodin.

Přihláška na seminář

Na stránkách www.prokrajinu.cz/konference a v příloze

Účast na semináři je zdarma (limitovaný počet míst v auditoriu).

Daniel Kolský /   + 420 776 176 417  

Sekretář konference
Společnost pro krajinu
www.prokrajinu.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Společnost pro krajinu
Kamenická 45
170 00 Praha 7
-------------------------------
IČO: 26527910
DIČ: CZ 26527910
Peněžní ústav: Česká spořitelna - Praha, Rytířská
Číslo účtu: 1942562319/0800

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License