Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Setkání se bude konat 27. května 2008 od 17, 30 hod., ve sklepení Literární kavárny DAMÚZA, Řetězová 10, Praha 1, Staré Město

Pozvánka na diskusní podvečer na téma

Památné stromy

Čas a místo konání:
27. května 2008 od 17, 30 hod.,
 ve sklepení Literární kavárny DAMÚZA,
Řetězová 10, Praha 1, Staré Město

O památných stromech si budeme povídat s paní

Marií Hruškovou

autorkou knih o památných stromech, např. Paměť stromů (spolu s Bedřichem Ludvíkem), Kult stromů v zemních Koruny České a Tajemství starého dubu (spolu s Andreou Soukupovou a Jaroslavem Turkem)
Na kytaru bude podvečerem provázet pan Bedřich Ludvík

************

Termín památný strom provázel celou historii našeho ochranářského a okrašlovacího hnutí od konce 19. století a byl obsažen již v názvu prvního soupisu pozoruhodných stromů z roku 1899. Památné stromy patří mezi naše přírodní, ale také kulturní bohatství. Přítomnost nebo absence památných stromů v krajině souvisí s historií osídlení a hospodaření konkrétní oblasti v průběhu několika posledních staletí. Místní přírodní podmínky pak určují, s kterými druhy památných stromů se můžeme v oblasti setkat.
A jak takové památné stromy obvykle vypadají? Jedná se nejčastěji o jedince výjimečných rozměrů (a předpokládaného vysokého stáří), významné krajinné dominanty, stromy s vysokou estetickou hodnotou a stromy, ke kterým se váží pověsti či skutečné historické události. Mezi památnými stromy převažují domácí listnaté dřeviny, hlavně lípy, duby, méně buky, javory, jasany, jilmy, topoly… Jehličnany, kromě tisů, jsou chráněny zřídka. Ojediněle jsou památnými stromy vyhlašovány cenné a zpravidla také mohutné nepůvodní dřeviny (platany, jinany, sekvojovce…). Je pochopitelné, že výběr takových jedinců je do velké míry subjektivní. Nejčastějším důvodem k vyhlášení památného stromu je jeho mimořádná mohutnost. V našich podmínkách mívají nejsilnější kmen lípy a duby. Logicky tak představují většinu památných stromů. U nejmohutnějších stromů jdou stranou i ostatní kritéria, chráněná zůstávají dokonce mrtvá nebo dožívající torza starých stromů. Ta zaniknou až přirozeným rozkladem. Do té doby slouží nejen jako připomínka velkoleposti přírodního výtvoru a ukázka hrdého vzdoru živé přírody a cenný biotop.
VSTUP VOLNÝ
Mapku místa konání naleznete na: http://supermapy.centrum.cz/?bbox=3457788.2,5550136.2,3459123.8,5550994.8&poi=2,6,7,12,13


You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License