Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Úterý 18. března 2008 od 17,30 hod., Literární kavárna DAMÚZA, Řetězová 10, Praha 1

Pozvánka na diskusní podvečer

Vážení,
přijměte srdečné pozvání na diskusní podvečer, který tentokrát pořádáme na téma

Proměny Sudetské krajiny
a
 Zmizelé Sudety

Ing. arch. Martin Říha nás uvede do problematiky soužití Čechů, Němců a Židů v předválečné ČSR, válečných a poválečných přesunů obyvatel, ztráty vztahu k přírodnímu
i lidmi vytvořenému bohatství po předešlých generacích obyvatel Sudet a jejich důsledcích na osídlení, krajinu, kulturu hospodaření atd.

Povídat si budeme nad knížkami Antikomplexu *), zejména nad knihou Proměny Sudetské krajiny kolektivu autorů Prof. Ing. arch. Mirek Baše, Mgr. Bohuslav Blažek, Ing. Ivan Dejmal, , dále PhDr. Irena Bukačová a PhDr. Stanislav Bucharovič ze západních Čech,, novinář Tomáš Feřtek, Ing. Lubomír Jiřiště z Podkrkonoší, RNDr. Pavel Klimeš z Krkonoš, PhDr Miloslav Lapka, CSc. z AV ČR - v Českých Budějovicích, PhDr. Václav Maidl z Rakouského kulturního fóra v Praze, Mgr. Ondřej Matějka, Mgr. Petr Mikšíček (oba z Antikomplexu), PhDr. Jitka Ortová, CSc. z Filosofické fakulty UK, Ing. arch. Ivan Plicka z FA ČVUT, fotograf Zdeněk Procházka, Ing.arch. Martin Říha, STUŽ, Mgr. Matěj Spurný z Antikomplexu, Ing. Martin Weber z VÚKOZ Průhonice, Ing. Stanislav Wieser z CHKO Slavkovský les.
Místo a čas konání

18. března 2008 od 17,30 hod.,
 Literární kavárna DAMÚZA, Řetězová 10, Praha 1

Posezení bude v suterénu kavárny, kde je chladněji, takže se doporučuje teplejší oblečení.
Konzumace z nabídky kavárny

VSTUP VOLNÝ

*) Antikomplex je občanské sdružení, založené v roce 1998 studenty se zájmem o česko - německou minulost a problematiku pohraničí. Postupně se přidávali další lidé a dnes sdružuje nejen studenty. Sdružení vydalo knihy Proměny Sudetské krajiny, Zmizelé Sudety a také knihu Sudetské osudy, sepsané z vyprávění pamětníků, vč. odsunutých Němců.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License