Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

který se bude konat v úterý 4. prosince 2007 od 16, 00 hod., Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Pozvánka na diskusní seminář pořádaný ve spolupráci se Zeleným kruhem

územní plán Prahy
který se bude konat
v úterý 4. prosince 2007 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Panelová diskuse bude zaměřena zejména na:

  1. proceduru přípravy nového územního plánu Prahy, aktuální stav příprav
  2. aktuální otázky a problémy rozvoje hlavního města Prahy, které by měly být v novém územní plánu zohledněny
  3. možnosti zapojení veřejnosti do procesu přípravy územního plánu – zkušenosti s přípravou územního plánu Brna

Panelisté:

  1. Ing. arch. Kateřina Szentesiová, Útvar rozvoje hl. m. Prahy
  2. prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT Praha
  3. Mgr. Hana Chalupská, Veronica
  4. Ing. Zuzana Drhová, PhD., Zelený kruh

Moderátorka: PhDr. Kateřina Ptáčková, Zelený kruh

Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo svým usnesením z 31. května 2007 o pořízení nového územního plánu. Jeho zpracovatelem je Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Z harmonogramu přípravy vyplývá, že nový územní plán by měl být hotov do konce roku 2010. Zároveň s přípravou územního plánu probíhá také příprava tzv. zásad územního rozvoje, které by měly být vydány na konci roku 2008.

Územní plánování je jedním z nejdůležitějších procesů, ve kterém se rozhoduje o budoucí podobě území. Již během něho se začíná rozhodovat o tom, kde budou v budoucnu stát domy, kde parky, kde se bude moci stavět, kde naopak zůstanou nezastavěné plochy, kudy povedou nové silnice. Občané, kteří se v dané lokalitě pohybují, mají samozřejmě právo se procesů územního plánování účastnit.

 

VSTUP VOLNÝ

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License