Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Konference ministrů životního prostředí je dalším důležitým krokem v procesu, který začal tehdejší československý ministr životního prostředí Josef Vavroušek první konferencí na zámku v Dobříši v červnu 1991.

Konferenci s názvem „Budování mostů do budoucnosti“ zahájil srbský prezident Boris Tadič, který uvítal zástupce celkem 56 států na největší mezinárodní akci na vysoké úrovni, která je organizována na území Srbska od demokratických změn v roce 2000. „Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj jsou důležitými cíly Srbské vlády“, konstatoval prezident.

Konference, která potrvá do pátku, je jistým mezníkem procesu „Životní prostředí pro Evropu“. Poprvé za dobu trvání těchto konferencí není přijímán žádný právně závazný dokument, na druhou stranu je větší důraz kladen na prosazování stávajících mezinárodních dokumentů, přijatých na předchozích konferencích.

Velkou otázkou při přípravě konference bylo, zda má proces ministerských konferencí nadále pokračovat, nebo zda tato konference bude poslední. Přes odpor USA a Ruska bylo teprve den před konferencí rozhodnuto, že proces bude pokračovat a další konferenci bude v Kazachstánu – v novém hlavním městě Astaně (pamětníci ho znají pod názvem Celinograd).

Konference se letos zabývá 5 hlavními tématy:

  • hodnocením stavu a implementačním procesem,
  • vzděláváním pro udržitelný rozvoj,
  • biodiverzitou,
  • budováním kapacit,
  • spoluprací v ochraně životního prostředí.

Právě dnešní část ministerského setkání, která se orientovala na vzdělávání pro udržitelný život, byla zajímavá tím, že se ho společně zúčastnili ministři životního prostředí a ministři školství jednotlivých evropských zemí a přijali na závěr společné prohlášení.

Ze české strany je, především na oficiální úrovni, konferenci věnována zcela minimální pozornost, ministerstvo životního prostředí zastupuje náměstkyně Bízková, ministerstvo školství nevyslalo ani náměstka. Také na webu MŽP nenajdeme doposud (10. října 16:00) jakoukoliv zmínku o konferenci.

Další informace o konferenci můžete najít na stránkách konference http://www.efe-belgrade2007.org/, respektive na stránkách EHK OSN: http://www.unece.org/env/efe/welcome.html

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License