Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Pozvánka - Zveme všechny řádné členy Společnosti pro trvale udržitelný život na zasedání valného shromáždění STUŽ, které se bude konat v Klubu techniků v Praze, na Novotného lávce, místnost 417 (bude upřesněno na tabuli vlevo před vrátnicí) v úterý 7. března 2006 od 16:00 hod.

Tato pozvánka je písemným svoláním valného shromáždění STUŽ ve smyslu č. 7.2 platných stanov.

Za předsednictvo STUŽ Pavel Šremer, předseda, v. r.

Předběžný program valného shromáždění

1. Zahájení, organizační pokyny
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti STUŽ za rok 2005
5. Předložení návrhu plánu činnosti pro rok 2006
6. Diskuse o Zprávě o činnosti za rok 2005 a k Návrhu plánu na rok 2005
7. Zpráva o hospodaření za rok 2005
8. Návrh rozpočtu na rok 2006
9. Zpráva revizní komise za rok 2005
10. Rozprava ke Zprávě o hospodaření za rok 2005, k Návrhu rozpočtu na rok 2006 a k Zprávě revizní komise za rok 2005
11. Zprávy o činnosti regionálních poboček a regionální skupiny STUŽ za rok 2005 - přednesou zástupci poboček
12. Zpráva návrhové komise
13. Schválení usnesení
14. Závěrečné slovo předsedy
15. Různé

Po valném shromáždění proběhne plánovaný seminář

Současný stav environmentálního poradenství v ČR, jeho problémy a perspektivy, Výsledky studií – analýz

Garantka: Marcela Křížová
Panelisté: Síť ekologických poraden ČR, Agentura Koniklec, zástupce soukromých podnikatelů v oblasti environmentálního poradenství v ČR a další.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License