Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná tisková zpráva STUŽ, Zeleného kruhu a Ústavu pro ekopolitiku

Nekontrolovaný rozmach sektoru dopravy, výstavba silniční infrastruktury, dálnice přecpané kamiony a nárůst emisí skleníkových plynů z dopravy – i takový scénář může potkat Českou republiku po vstupu do EU, pokud se nebude sama aktivně zasazovat o ekologizaci evropské dopravní politiky.
Doprava je zřejmě nejvážnějším ekologickým problémem ČR po vstupu do EU. Její ozelenění je jednou z hlavních priorit, které by měli čeští zástupci na evropské politické scéně od počátku důsledně uplatňovat. Jinak ČR hrozí stát se z důvodu své polohy a rozlohy tranzitní zemí, přes kterou by se v budoucnu mohl začít přepravovat mnohem větší objem osob a nákladů, včetně těch nebezpečných. Shodlo se na tom v anketním šetření 18 předních českých odborníků na udržitelný rozvoj a životní prostředí, působící v státní i nestátní sféře, nevládních a odborných institucích. Jejich názor potvrdilo téměř 80 účastníků diskuse Priority udržitelného rozvoje ČR v rámci EU.
Dalším zájmem ČR při vytváření společné evropské environmentální politiky se ukázalo co největší omezování zásahů do české krajiny a zachování jejího rázu. Krajinu je potřeba vnímat jako přírodní i kulturní bohatství země. „Naše zachovalá a pestrá příroda, rovnoměrně rozptýlená struktura osídlení a velmi hustá síť železnic vytváří předpoklady pro to, abychom byli vnímáni jako čistá, ekologicky orientovaná země v centru Evropy“, říká k tomu ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Řada odborníků považuje za specifické priority postkomunistických států - vzhledem k jejich minulosti - účast občanů v rozhodovacích procesech a posilování práva na informace ve věcech životního prostředí. V ČR stojí často za záminkou pro omezování těchto svobod údajná potřeba usnadnit příliv zahraničních investic. V celoevropském měřítku roste význam informovanosti občanů z důvodu sílícího tlaku na politické rozhodování jdoucí proti zájmům životního prostředí ze strany vlivných nátlakových a lobbystických skupin, např. chemického, jaderného či biotechnologického průmyslu.
Mezi dalšími zájmy, které by měla naše země hájit, patří dále uplatňování ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí a stejně jako v dalších částech světa ochrana klimatu.
Kampaň Priority udržitelného rozvoje ČR v rámci EU je společným projektem Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., Zeleného kruhu a Společnosti pro trvale udržitelný život. Plné znění odpovědí respondentů anketního šetření na téma Jaké národní zájmy by měla ČR prosazovat při formování společné evropské politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje najdete na www.ekopolitika.cz, v sekci Fórum, nebo v Evropském environmentálním občasníku, č. 3, prosinec 2003. Diskusní seminář na totéž téma se konal v Senátu ČR, 3. března 2004.

Příloha tiskové zprávy: Manifest životního prostředí pro evropské volby 2004.


Barbora Šafářová
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
tisková mluvčí
Tel:  224 826 593 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License