Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Včera zahájil ukrajinský prezident Kučma 5. panevropskou ministerskou konferenci „Životní prostředí pro Evropu". Tradici těchto konferencí zahájil v roce 1991 tehdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek v Dobříši. Jednání konference budou probíhat do pátku. K české delegaci se připojí dnes i ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

V rámci oficiální části byl podepsán protokol o integrovaných registrech znečištění (PRTR - Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers), který má vést k větší transparentnosti při nakládání s chemickými látkami. "Veřejnosti a mnohdy ani samotnému vedení podniku není známo, jaká množství nebezpečných látek vypouští do životního prostředí, kolik jich skladuje a spaluje v areálu podniku a kolik jich odchází na skládky," říká Ondřej Velek z Nadace Partnerství. "Český registr PRTR byl již rámcově zakotven v naší legislativě v roce 2002 a letos by měl být upřesněn tak, aby odpovídal protokolu přijatému v Kyjevě.

 

Dalšími projednávanými dokumenty jsou protokol o hodnocení vlivu strategických dokumentů na životní prostředí (Protocol on Strategic Environmental Assessment), protokol o odpovědnosti a kompenzacích za škody způsobené průmyslovými haváriemi na mezinárodních vodách (Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters) a Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians). „Česká republika nepodepíše Protokol o odpovědnosti, protože není ve shodě s legislativou EU a Rámcovou úmluvu o Karpatech podepíšeme z organizačních důvodů po několika dnech", informoval nás člen české oficiální delegace.

 

Současně probíhá v Kyjevě celoevropské setkání ekologických nevládních organizací „European Eco-Forum" na kterém se setkává více než 200 zástupců nevládních organizací z 55 zemí. V své deklaraci požadují aby vlády zahájily okamžité kroky ke změně vzorců výroby a spotřeby. Požadují také moratorium na používání geneticky modifikovaných organizmů (GMO) do doby, než budou vyjasněny zdravotní a environmentální následky jejich využívání a požadují také pokračování diskuse o jaderné a chemické bezpečnosti jak v regionu, tak i globálně. Je třeba podstatně zintenzivnit integraci environmentálních principů do ostatních sektorů jak ekonomiky, tak i státní správy, vzdělávání či sociální oblasti.

 

Velkým zklamání pro mnohé je fakt, že ministři nepřijmou v Kyjevě Strategii vzdělávání pro udržitelný život. Stále ještě probíhají jednání o tom, zda se vlády zaváží v závěrečné deklaraci přijmout tuto strategii alespoň do roku 2005, jak požadují zástupci nevládního fóra. Nevládní organizace dále vyjádřily velký zájem o to, aby ministři začali pracovat na přípravě pan-evropské strategie k vyloučení neudržitelné spotřeby a výroby. Podstatný je též požadavek NGO na odstranění dotací v energetice, které ve svých důsledcích vedou k plýtvání s energií.

 

Zásadním okamžikem pro nevládní organice bude čtvrtek 22. května odpoledne, kdy v rámci vládní konference proběhne společné jednání ministrů a delegátů NGO o problematice integrace environmentálních politik.

 

Jiří Dlouhý, Karel Jech, s použitím materiálů Ekolistu

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License