Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Město Mladá Boleslav spolu se středočeským krajem již dlouhou dobu plánuje stavbu takzvané plazmové spalovny odpadů. Nyní však od svých záměrů upouští. Celý projekt byl totiž v mnoha směrech nedomyšlený. Město a krajský úřad o projektu plazmové spalovny uvažovaly více než rok. Dokonce měly uzavřenou smlouvu se společností Solena, která měla spalovnu postavit. Nyní však od původních plánů ustupují. „Jednalo se o příliš megalomanský záměr,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Mladé Boleslavi Jaroslav Misík. Spalovna měla sloužit k likvidaci odpadu z Mladé Boleslavi a širokého okolí.

„Zařízení mělo spalovat až 120 tisíc tun odpadu, což je množství, které měsíčně vyprodukuje celý středočeský kraj. Samotná Boleslav vytváří jen něco přes 20 tisíc tun,“ řekl Misík.

Pro takto rozsáhlé zařízení však bylo obtížné najít umístění. Problém byl především s dopravou ze vzdálenějších částí kraje a následným uskladněním velkého množství odpadu. Přímo ve městě ani v jeho okolí se žádné vhodné místo dosud nepodařilo zajistit.

Spalovna měla podle autorů projektu být ekologickou alternativou likvidace odpadů, i to je však sporné. „Technologie spalovny spočívá v tom, že komunální odpad se nejprve zplynuje, a teprve v této formě se čistí a spaluje. Při tom však do ovzduší uniká kysličník uhličitý a další škodlivé plyny,“ uvedl Misík. Tento způsob zpracování odpadů je navíc dosud téměř nevyzkoušený.

„V USA žádná plazmová spalovna není. Jedna byla údajně postavena ve Francii, ovšem fungovala jen ve zkušebním provozu,“ řekl Misík. Plánovaná plazmová spalovna měla mimo jiné omezit provoz skládky v Michalovicích, jejíž životnost má za dvanáct let skončit. Podle Misíka by však stavba tento problém nevyřešila.

„Při množství 120 tisíc tun odpadu, které by se sváželo do spalovny, by zůstalo zhruba 20 tisíc tun nespalitelných zbytků, které by bylo stejně nutné uložit v Michalovicích. Stejné množství odpadu město na skládce ukládá už dnes,“ dodal.

Zastupitelstvo Mladé Boleslavi je v současné době více nakloněno skromnější, ale realističtější variantě spalování. Tu nabízí společnost Škoenergo, která zásobuje město tepelnou energií. Vlastní dva kotle, v nichž spaluje hnědé a černé uhlí. Do nich je však možné jako palivo přidávat odpadní látky.

V současné době se zde tímto způsobem likvidují rostlinné odpady a do budoucna se vážně uvažuje o provedení technických úprav, aby zde bylo možné spalovat i takzvaný certifikovaný odpad. Pak by se zde měsíčně spotřebovalo 25 tisíc tun odpadu, čímž by se omezilo jeho ukládání na skládce v Michalovicích.

Antonín Tesař

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License