Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

K diskusi o kůrovci na Šumavě přinášíme stanovisko MŽP a ČIŽP

"MŽP zcela odmítá informace o znepokojivém vývoji v NP Šumava jako nepodložené a neoprávněné. Situaci v lesích věnujeme maximální pozornost a provádíme všechna opatření k zamezení kůrovcové kalamity v sousedních hospodářských lesích. Ujišťujeme všechny vlastníky okolních lesů, že jejich obavy jsou zbytečné," říká vedoucí poradců ministra ŽP pan Daniel Vondrouš.

Opatření proti kůrovci, prováděná v NP Šumava jsou zcela důsledná. Až 70% výměry lesů uvnitř NP Šumava je vlastně jakýmsi vnitřním „ochranným" pásmem při boji s kůrovcem. Situace v tomto území II. zóny NP je plně podřízena konceptu aktivní ochrany lesa i formou kácení napadených stromů. Zpracování těchto stromů běží kontinuálně bez potíží. 

Správci parku sledují i vývoj populací kůrovce, provádějí hydrometeorologická měření a spolupracují s předními českými  odborníky. Podobně jako v sousedním NP Bavorský les, jsou na kritických místech rozestavěna obranná opatření (lapáky i feromonové lapače, apod.), jejich cílem je odchytit až 80 % jedinců z každé populace lýkožroutů.

Lapáků, lapačů a dalších zařízení proti šíření kůrovce bylo v parku rozmístěno více než 20 000. V některých částech národního parku aplikujeme na lýkožrouta také postřiky suspenzí s houbou Beauveria bassiana, která je jeho přirozeným nepřítelem, ale nenapadá žádné další živočichy ani rostliny. 

Dnes vidíme, že nejvíce jsou narušeny lokality, kde se v minulosti prováděly asanace následků vichřice nebo lýkožrouta smrkového. Tyto zásahy vždy vedou k větší nestabilitě lesa, který podléhá dalšímu následnému poškození.

Přirozená obnova horských smrčin v místech, kde došlo před 10–15 lety k uschnutí stromového patra dokazuje, že bez lidských zásahů se nový přirozený les úspěšně obnovuje. 

"Situaci v lesích NP Šumava věnuje zvýšenou pozornost i Česká inspekce životního prostředí. Situaci aktivně sledovala v minulých letech a po rekognoskačním letu 31.7.2008 provedla následující den terénní šetření na významném území národního parku. Obranná opatření uplatněná v rámci integrované ochrany lesa v boji s lýkožroutem smrkovým jsou na území mimo bezzásahových zón NP Šumava realizována příkladným způsobem, včetně jejich odpovídajícího počtu,"   okomentoval poslední dění ředitel odboru ochrany lesa ČIŽP pan Vladimír Dolejský.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License