Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

K diskusi o kůrovci na Šumavě přinášíme stanovisko MŽP a ČIŽP

"MŽP zcela odmítá informace o znepokojivém vývoji v NP Šumava jako nepodložené a neoprávněné. Situaci v lesích věnujeme maximální pozornost a provádíme všechna opatření k zamezení kůrovcové kalamity v sousedních hospodářských lesích. Ujišťujeme všechny vlastníky okolních lesů, že jejich obavy jsou zbytečné," říká vedoucí poradců ministra ŽP pan Daniel Vondrouš.

Opatření proti kůrovci, prováděná v NP Šumava jsou zcela důsledná. Až 70% výměry lesů uvnitř NP Šumava je vlastně jakýmsi vnitřním „ochranným" pásmem při boji s kůrovcem. Situace v tomto území II. zóny NP je plně podřízena konceptu aktivní ochrany lesa i formou kácení napadených stromů. Zpracování těchto stromů běží kontinuálně bez potíží. 

Správci parku sledují i vývoj populací kůrovce, provádějí hydrometeorologická měření a spolupracují s předními českými  odborníky. Podobně jako v sousedním NP Bavorský les, jsou na kritických místech rozestavěna obranná opatření (lapáky i feromonové lapače, apod.), jejich cílem je odchytit až 80 % jedinců z každé populace lýkožroutů.

Lapáků, lapačů a dalších zařízení proti šíření kůrovce bylo v parku rozmístěno více než 20 000. V některých částech národního parku aplikujeme na lýkožrouta také postřiky suspenzí s houbou Beauveria bassiana, která je jeho přirozeným nepřítelem, ale nenapadá žádné další živočichy ani rostliny. 

Dnes vidíme, že nejvíce jsou narušeny lokality, kde se v minulosti prováděly asanace následků vichřice nebo lýkožrouta smrkového. Tyto zásahy vždy vedou k větší nestabilitě lesa, který podléhá dalšímu následnému poškození.

Přirozená obnova horských smrčin v místech, kde došlo před 10–15 lety k uschnutí stromového patra dokazuje, že bez lidských zásahů se nový přirozený les úspěšně obnovuje. 

"Situaci v lesích NP Šumava věnuje zvýšenou pozornost i Česká inspekce životního prostředí. Situaci aktivně sledovala v minulých letech a po rekognoskačním letu 31.7.2008 provedla následující den terénní šetření na významném území národního parku. Obranná opatření uplatněná v rámci integrované ochrany lesa v boji s lýkožroutem smrkovým jsou na území mimo bezzásahových zón NP Šumava realizována příkladným způsobem, včetně jejich odpovídajícího počtu,"   okomentoval poslední dění ředitel odboru ochrany lesa ČIŽP pan Vladimír Dolejský.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License