Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Tiskové stanovisko Ministerstva zemědělství k problematice kůrovce na Šumavě
Situace v lesích přiléhajících k lesům v národním parku Šumava je znepokojující. Obavy plynou z rozšíření kůrovce, který se šíří z národního parku Šumava do přilehlých lesů. Jedná se zejména o lesy ve správě s.p. Lesy ČR, s.p. Vojenské lesy a statky nebo lesy soukromé a obecní.  

Situaci v lesích na Šumavě v okolí národního parku je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Mám obavy z případné kůrovcové kalamity, která by byla pro sektor lesního hospodářství velmi tvrdou ranou,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič

Obavy ministerstva zemědělství vycházejí zejména z toho, že z ploch v národním parku na kterých není už několik let proti kůrovci zasahováno se kůrovec nekontrolovatelně šíří do přilehlých lesů, kde posléze působí výrazné škody na lesních porostech a může být příčinou rozsáhlé kalamity. Suché smrkové porosty v národním parku Šumava jsou předpokladem pro další šíření do dosud nenapadených porostů. Nejedná se pouze o problém České republiky, obavy sdílí i vlastníci lesů na rakouské a německé straně Šumavy.

Ministerstvo zemědělství v rámci rekognoskačních letů vyhovělo prosbě hejtmana jihočeského kraje Jana Zahradníka a přizvalo jej spolu se senátorem Tomášem Jirsou k tomuto kontrolnímu letu. „Osobně vítám iniciativu ministerstva zemědělství a sdílím jeho obavy o budoucnost šumavských lesů. Oprávněné znepokojení ministerstva zemědělství z následků šíření kůrovce je rovněž důkazem, že stávající situace v národním parku je mezirezortním problémem, který je nutné řešit na úrovni Vlády ČR tak, jak už jsem několikrát požadoval", řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník.    

Letu se zúčastnili i zástupci Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, zástupci České inspekce životního prostředí, orgánů státní správy lesů a vlastníků lesů. V rámci těchto letů je zjišťován stav lesů a jsou včas odhalována případná rizika.  

Obavy se netýkají pouze lesů mimo národní park, ale i původních a geneticky cenných porostů přímo v národním parku, které jsou nenahraditelné. Pasivní přístup je v tomto případě diskutabilní.    

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License