Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Beseda STUŽ 2406Komunitní energetika aneb ledy se pohnuly – diskuzní seminář, který pořádala Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) se konal v úterý 4. června 2024 v prostorách ČSVTS na Novotného lávce v Praze reagoval na praktický dopad novely energetického zákona, tzv. Lex OZE II, který umožňuje vznik energetických společenství, tedy platformy pro společnou výrobu, spravování a sdílení energií, hlavně z obnovitelných zdrojů. Jak se tato nová situace projevila v Praze a jak na Moravě? A jaká je situace v Evropě? To byly aktuální témata pro pozvané odborníky.

Š. Chalupa nešetřil chválou k novele energetického zákona pro rozvoj komunitní energetiky. Zmínil mj. zavedení pojmu “veřejný zájem” do tohoto zákona, zjednodušení povolovacího procesu a provozu obnovitelných zdrojů elektřiny do 50 kW výkonu. Doslova označil Českou republiku za premianta Evropy.

M. Bursík jeho slova potvrdil. Zvláště vyzdvihl institut “aktivního zákazníka”, který je oprávněn sdílet elektřinu na jiná odběrná místa, a přitom je omezen jen počtem jedenácti výroben a odběrných míst, resp. kombinací těchto objektů. Navíc platí pouze za distribuci. Takové výhodné podmínky nejsou nikde jinde v Evropě. Rovněž obdobné komunitní energetické společenství jako je v Praze, tedy na úrovni města, na kontinentě neexistuje.

M. Franěk navázal informací, že Pražské společenství obnovitelné energie zahájilo činnost v roce 2022 a vytipovává budovy vhodné pro fotovoltaiku, prověřuje jejich potenciální připojení do systému sdílení energie a také obnovitelné zdroje provozuje. Problém představuje nasdílení přetoků elektřiny dalším odběrným místům. Jde tu totiž o komplikované vztahové záležitosti. Řečník zmínil i zájem řady Pražanů podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů, přestože sami žádnými takovými zdroji nedisponují. A právě nově vznikající podmínky jim umožňují se zapojit.

O. Pašek připomněl, že zapojit se do sdílené komunitní energetiky může občan, skupina občanů, obec i malá a středně velká firma. Subjekt má práva na instalaci průběhového elektroměru. Skutečné sdílení nastane až v srpnu tohoto roku. Vzpomenul také lidskou stránku v této oblasti - naučit se přistupovat k energetice jinak než jsme doposavad zvyklý, tedy zohledňovat hledisko místa výroby a času odběru elektřiny. “Jde o to otevírat lidem komunitní energetiku co nejvíce. . Tahounem tu budou města, která pro to mají kapacitu,” dodává.

J. Krist přiblížil proces založení a strukturu komunitního energetického společenství Enerkom na Opavsku. O jejich ekonomickém modelu prozrazuje: “Budeme platit výrobcům víc a zákazníkům účtovat měně než jsou komerční ceny. A veškerý zisk investujeme v regionu - do environmentální oblasti, do kultury a pod.”
Do budoucna mají zájem o malé vodní přečerpávací elektrárny, výstavbu větrných parků spolu s velkým investorem, ale i o etanol, čpavek a vodík, coby media pro ukládání energie.

Na semináři zazněla řada dalších zajímavých informací. Třeba o využití průduchů z metra pro energetické využití nebo lamp veřejného osvětlení jako nabíjecích míst pro elektromobily a o jiných pozoruhodných projektech. Každopádně, a na tom se panelisté shodli, modernizace a modifikace energetické sítě je nezbytná. Znamená nemalé investice, na druhou stranu ale přinese úspory na energetických ztrátách, a očekává se také, že zlevní vlastní výroba elektřiny a dojde k navýšení přenosové kapacity elektrických sítí.

Na závěr lze konstatovat, že současný moderní trend v energetice, představovaný jak evropskou. směrnicí o trhu s elektřinou, tak u nás přijatou novelou energetického zákona, je součástí náročného procesu dekarbonizace a boje s klimatickou krizí. Je to cesta do budoucna.
----------------
Na semináři vystoupili:
• Martin Bursík: prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů, seniorní poradce Komory OZE
• Štěpán Chalupa: předseda Komory obnovitelných zdrojů energie
• Ondřej Pašek: předseda představenstva energetického družstva Hnutí Duha a vedoucí dotační skupiny Unie komunitní energetiky
• Miloslav Franěk: pověřený řízením Pražského společenství obnovitelné energie
• Jiří Krist: místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin, předseda Místní akční skupiny Opavsko a člen představenstva Unie komunitní energetiky

--------------------------------------

Seminář moderoval Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Poznámka


Kontakt: Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. č. 603 841 304.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License