Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Členské státy EU, které nepodporují zákon o obnově přírody, jsou v rozporu s veřejným míněním. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění provedeného v Nizozemsku, Finsku, Maďarsku, Itálii, Polsku a Švédsku, který ukázal, že tři ze čtyř občanů legislativu podporují, zatímco tlak na členské státy, aby dlouho očekávaný zákon přijaly, sílí.

Zákon o obnově přírody, který je reakcí EU na vzájemně propojenou krizi klimatu a biologické rozmanitosti, je od března v patové situaci, kdy po maďarském obratu na poslední chvíli ztratil potřebnou většinu členských států (viz https://www.wwf.eu/wwf_news/media_centre/?13272441/Member-States-betray-deal-on-Nature-Restoration-Law-following-Hungarys-U-turn ). Nyní nový průzkum - který provedla společnost Savanta s 6190 respondenty v šesti členských státech - ukazuje, že většina lidí v zemích, které zákon nepodporují, se domnívá, že úbytek přírody a biologické rozmanitosti bude mít dlouhodobé negativní dopady na lidi, zemědělství a hospodářství a že je třeba jej urychleně řešit obnovou ekosystémů.

Největší podporu získal zákon o obnově přírody v Itálii, kde jej podpořilo 85 % občanů, dále v Maďarsku s 83 % a v Polsku se 72 %. Pouze 6 % dotázaných nesouhlasilo s tím, aby byl zákon přijat. Úplné výsledky jsou k dispozici zde: https://www.restorenature.eu/File/Citizens-survey-nature-biodiversity-NRL-EU.pdf .

Koalice #RestoreNature, kterou tvoří organizace BirdLife Europe, ClientEarth, EEB a WWF EU, uvádí: „Tyto výsledky dokazují, že některé členské státy ignorují zájem občanů o přírodu. Přestože 75 % obyvatel Nizozemska, Finska, Maďarska, Itálie, Polska a Švédska podporuje zákon o obnově přírody, jejich vlády jim nadále upírají výhody obnovy přírody, včetně ochrany před extrémními projevy počasí, zlepšení zdraví a prosperity a dlouhodobých finančních zisků. Tato čísla potvrzují, jak zásadní je, aby EU zákon přijala, a měla by být varovným signálem pro vlády, které tuto zásadní, občany podporovanou legislativu nepodporují. Nikdo nevyhraje, když se naše příroda zhoršuje, zatímco všichni mohou vyhrát, když umožníme přírodě, aby se odrazila ode dna.“

Několik měsíců předtím proběhly podobné průzkumy v Rakousku a Belgii, dvou zemích, které se zdržely předchozího hlasování o zákonu o obnově přírody. V Rakousku si 77 % obyvatel přeje důslednou ochranu a obnovu přírody, přičemž téměř tři čtvrtiny dotázaných výslovně požadují „závazné cíle“ pro obnovu přírody (viz https://www.wwf.at/wwf-umfrage-grosse-mehrheit-besorgt-ueber-naturverlust/ ). V Belgii je 82 % lidí rozhodně pro větší obnovu přírody a více než 84 % se domnívá, že belgické vlády by měly vyvinout větší úsilí, aby do roku 2030 obnovily alespoň 30 % přírody na souši a na moři ve špatném stavu (viz https://wwf.be/nl/persberichten/82-van-de-belgen-wil-meer-natuurherstel-maar-belgische-politici-willen ).

Výsledky přicházejí v návaznosti na důrazný dopis zaslaný 11 ministry životního prostředí, v němž své kolegy naléhavě vyzývají, aby na nadcházejícím zasedání Rady pro životní prostředí 17. června přijali zákon ( viz https://www.gov.ie/en/press-release/3f723-eleven-eu-states-so-far-sign-up-to-ireland-led-call-to-approve-the-nature-restoration-law/ ).

 

 

Poznámky pro redakci:

Výše uvedené výsledky pocházejí z průzkumu provedeného nezávislou výzkumnou agenturou Savanta. Společnost Savanta se v období od 1. do 9. května 2024 dotazovala 6 190 respondentů v Polsku, Finsku, Švédsku, Itálii, Nizozemsku a Maďarsku. Kvóty byly stanoveny tak, aby byl vzorek v každé zemi reprezentativní z hlediska věku, pohlaví a regionu. Údaje byly rovnoměrně váženy mezi jednotlivými zeměmi. Úplné výsledky naleznete zde: https://www.restorenature.eu/File/Citizens-survey-nature-biodiversity-NRL-EU.pdf . Můžete se též podívat na „surové“ údaje z průzkumu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_FkcSunCXPtF9zT5lmXnaZ1u-LnVljcs/edit#gid=1101928455 .

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License