Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

20080708 Chicago City Hall Green Roof Edit1

Diskuzní seminář pořádaný Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) se konal v úterý 2.dubna 2024 v prostorách ČSVTS na Novotného lávce, Praha 1 a jeho záměrem bylo především ukázat na příkladech z praxe možnosti obcí aktivně reagovat na stále naléhavější výzvu, kterou pokračující a prohlubující se klimatická krize představuje. Tedy nečekat na instrukce z ministerstev, nespoléhat jen na nadřízené orgány, a zároveň vědět o zkušenostech jiných a využívat toho, co se jinde osvědčilo.

Čím nás ta tolikrát skloňovaná klimatické krize vlastně ohrožuje? Odpověď představil na tzv. tvrdých datech hned úvodem Martin Ander. Jeho grafy názorně ukázaly růst průměrné teploty v Čechách za posledních 60 let o 2,2 stupňů Celsia, stejně jako markantní navýšení počtu tropických dní v kalendářním roce. Velkou hrozbu představuje i proměna v rozložení srážek během roku a četnost a intenzita hydrometeorologických extrémních jevů. Cestu, jak těmto nepříznivým skutečnostem alespoň částečně čelit, vidí v uplatnění celé řady adaptačních opatření, z nichž některé lze nalézt v jejich databázi dobré praxe. Ke zviditelnění a propagaci takových protikrizových počinů slouží rovněž jimi organizovaná soutěž Adapterra Awards.

O tom, jak vznikal Klimatický plán Prahy platný do roku 2030, jakož i akční plány pro energetiku a klima hovořila Tereza Líbová. To představuje ovšem jen první krok. Nejtěžší je dostat tento plán a z něj vyplývající úkoly do všech odborů magistrátu. A toho lze dosáhnout jen pozitivní motivací. Na jejím odboru pracují ve svém adaptačním úsilí se zásobníkem projektů, s granty a přicházejí i s vlastními projekty jako jsou revitalizace malých toků, vytváření krajinných prvků nebo zavádění pravidel pro ekologické zemědělství na propachtované půdě. Důležité jsou vedením města přijaté standardy pro např. hospodaření se srážkovými vodami a pro jednání s developery.

Jiří Tencar přednesl šťastný příběh revitalizace jedné střední školy, přesněji klasické socialistické budovy, kde se azbestem nikterak nešetřilo. Výsledkem je fasáda na bázi celulózy, biosolární úprava na střeše, popínavá zeleň, závlahový systém a čištění šedé vody určené na splachování toalet. A také tepelné čerpadlo, sofistikované větrání a osvětlení a řada dalších vymožeností. Zkrátka budova nyní vykazuje kladnou energetickou bilanci a může se pochlubit hned několika oceněními.

Eva Tylová přistoupila k tématu ve stylu “jak lze něco dělat i v malém”. Ze zkušeností z vedení městské části Praha 12 a ze zavádění adaptační strategie na této úrovni ocenila spolupráci s výzkumnými ústavy a zdůraznila i velmi důležitou spolupráci s občany, zvláště pak získávání informací od pamětníků o minulé struktuře a charakteru území tzv. "tady tekl potok". Na druhou stranu se zase, když odmítala tzv. anglické trávníky, setkávala až s humornými stížnostmi na příliš vysokou trávu, kde se údajně ztrácí pes nebo dítě. Omezila totiž, kde to bylo vhodné, četnost sekání a prosazovala výsev květnatých luk. Pochlubit se také může budováním zasakovacích průlehů pro dešťovou vodu, obnovením  mokřadu a vysazením biokoridorů a řady alejí podél polních cest, jakož i o uplatňováním principů ekologického zemědělství na pronajaté půdě.

Na semináři vystoupili

  • Mgr. Martin Ander, Ph.D. vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství, Inspirativní soutěž Adapterra Awards
  • Mgr. Tereza Líbová, vedoucí oddělení environmentálních projektů, Magistrát hl. m. Prahy, Podpora projektů adaptace na změnu klimatu v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030
  • Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ředitel společnosti ECOTEN, Revitalizace SŠ Českobrodská, oceněný projekt v soutěži Adapterra Awards
  • Ing. Eva Tylová, bývalá místostarostka MČ Praha 12 Adaptační opatření na MČ Praha 12, oceněný projekt v soutěži Adapterra Awards

 

Seminář moderovala Ing. Eva Tylová

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License