Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná tisková zpráva Arniky, Beleca, České společnosti ornitologické, Greenpeace ČR,
Hnutí DUHA, STUŽ a WWF

Evropský parlament dnes pohodlnou většinou schválil definitivní podobu Nařízení o
obnově přírody (Nature Restoration Law). Právní normu ještě musí schválit členské
státy, to se však již považuje spíše za formalitu. Příprava plánů, které mají zajistit
obnovu významných ekosystémů včetně řek, lesů, zeleně ve městech a zemědělské
krajiny, se tak v členských zemích může rozběhnout naplno.

Nařízení na obnovu přírody je zásadní milník v ochraně přírody, první svého druhu. Jeho
hlavní myšlenkou je, že k zastavení krize biodiverzity a klimatu již nestačí přírodu pouze
chránit, ale je potřeba ji aktivně obnovovat tam, kde byla narušena. Obsahuje cíle pro
zlepšení ekosystémů, které nejen zaručují pestrou a bohatou krajinu, ale jsou klíčové také
pro zvýšení odolnosti vůči klimatické změně i pro její zmírňování. Patří mezi ně například
posílení zásoby uhlíku v minerálních půdách nebo zvýšení počtu krajinných prvků s vysokou
rozmanitostí na zemědělské půdě.
Nevládní organizace oceňují, že Evropský parlament schválil nařízení i ve vypjaté atmosféře
útoků proti environmentální legislativě před evropskými volbami. Ve skutečnosti totiž obnova
přírody zajistí dlouhodobou prosperitu celé společnosti, včetně zemědělců, lesníků a dalších
profesí, které jsou na fungující přírodě závislé.
Potěšující je i to, že pro obnovu přírody hlasovali poslanci napříč politickým spektrem.
Potvrzuje to skutečnost, že zdravou přírodu potřebujeme všichni bez rozdílu. Je třeba
poděkovat i těm českým europoslancům a europoslankyním, kteří pro zákon zvedli
ruku, a to v některých případech i proti doporučení jejich evropské frakce.
Evropská komise poprvé zveřejnila návrh nařízení 22. června 2022. Nyní, po více než roce a
půl vyjednávání a debat, má zákon svou finální verzi, s cílem udělat Evropu odolnější a
zdravější.
České Ministerstvo životního prostředí již před tímto rozhodujícím hlasováním svolalo
pracovní skupiny k jednotlivým tématům obnovy přírody, jako jsou lesy, zemědělská krajina
nebo řeky. V nich budou zástupci státu, odborníků, hospodářů i nevládních organizací po
následující dva roky diskutovat, jak naši krajinu obnovit. Nevládní organizace oceňují tento
otevřený a odpovědný přístup ministra životního prostředí Petra Hladíka, který by měl zajistit,

že z obnovy přírody budou mít užitek opravdu všichni. Národní plán obnovy přírody, který
takto vznikne, je totiž tím opravdovým jízdním řádem, který si musí vytvořit každá
evropská země sama.
Poznámka:
Jak hlasovali čeští europoslanci a europoslankyně?
Pro: Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Niedermayer, Polčák, Šojdrová, Maxová, Peksa,
Kolaja, Gregorová, Blaško

Proti: Zdechovský, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Konečná, David
Zdrželi se: Zahradil, Pospíšil, Charanzová, Dlabajová
Citace:
Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické uvádí: “Obnova přírody je
obrovská příležitost. Nejen pro přírodu samotnou, ale i pro všechny, kdo jsou na ní závislí.
Zemědělci potřebují zdravou půdu, která bude plodit i za několik desetiletí, lesníci potřebují
lesy schopné odolat změně klimatu, a zdravou vodu potřebujeme všichni každý den. Je
skvělé, že je Evropa první na světě, kdo se tyhle základní přístupy snaží stavět na roveň
krátkodobému finančnímu měřítku.”
Vlastimil Karlík z Arniky komentuje: “Do poslední chvíle nebylo jisté, jak to dopadne. Jsem
velice rád, že příroda nepadla za oběť odporu proti všemu ekologickému, který v poslední
době v Evropě sílí za podpory nacionalistů a populistů, ale kterému bohužel občas podléhají
i některé tradičně demokratické strany.”
Jan Freidinger z Greenpeace dodává: “Dnešní hlasování je obrovským úspěchem pro lidi i
přírodu. Obnova přírody pomůže všem, farmářům, lidem ve městech, všem, kteří již dnes
čelí dopadům změn klimatu. Obnova a ochrana přírody je náš nejlepší spojenec v době
klimatické krize. Důležité je, aby Česko co nejdříve připravilo Národní plán obnovy přírody,
začalo ho realizovat a vyčlenilo na to dostatek zdrojů, ideálně přesměrovat dotace které ničí
přírodu na její ochranu a obnovu, k čemuž jsme se mimo jiné zavázali na mezinárodní
úrovni.”
Martin Rexa z Hnutí DUHA dodává: “V posledních týdnech se evropští i čeští politici
uchylovali k politicky lacinému a populistickému oslabování ekologického směřování,

zejména v rámci podmínek zemědělských dotací. Schválení nařízení o obnově přírody
přináší opět trochu optimismu, že politici naslouchají vědcům a uvědomují si, že bez obnovy
přírody nemůže ani zemědělství dlouhodobě fungovat.”
Lenka Fryčová, WWF: “Skvělá zpráva, teď zbývá tento legislativní rámec naplnit
konkrétními a efektivními opatřeními na národní úrovni. Udělejme maximum pro to, abychom
tuto příležitost pro přírodu i pro nás využili na maximum!”
Pavel Šremer, Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ): ”Vítáme vítězství rozumu
nad politikařením. Pro naši zemi rozoraných mezí, úrodné půdy odnesené erozí a
rozvrácených lesů bude velkou pomocí, pokud této nové legislativy na obnovu přírody
využijeme. Důležitá bude participace občanů při tvorbě a realizaci národního plánu obnovy.”

Kontakty
Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, 773 380 285, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lenka Fryčová, vedoucí českého programu WWF, 602 750 309, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlastimil Karlík, odborník na ochranu přírody Arnika, 604774153, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Freidinger, Greenpeace, 734620843, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martin Rexa, zemědělský odborník Hnutí DUHA, 775 894 642, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavel Šremer, místopředseda Společnosti pro trvale udržitelný život, 732 966 595;
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License