Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2403 01Zveme Vás na diskusní seminář na téma Cesty k udržitelné výrobě a spotřebě v ČR – změna pravidel, inovace, ekodesign

v úterý 5. března 2024 od 16:00 do cca 18:00 hodin budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, sál 418

Beseda je spolupořádána Společností pro trvale udržitelný život a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v rámci projektu CEVOOH.

Tématem semináře jsou nové trendy vudržitelné výrobě a spotřebě (SDG 12), a jak se promítají do české legislativy, praxe firem, informačního prostředí, včetně vzdělávání. Výchozí tezí je, že vtéto oblasti dochází kzásadním změnám pravidel, o kterých česká veřejnost vč. zainteresovaných aktérů neví nebo se na novou situaci nedostatečně připravuje. Předpisy cílí i na spotřebitele, kterým nabízí širokou škálu možností odpovědného rozhodování, kněmuž ale musí být motivováni. Seminář má nejen částečně zaplnit informační mezery, které otevírají prostor populistickému výkladu toho, co nás čeká, ale především ukázat (složité) cesty, kterými lze přeložit obecnou odpovědnost do konkrétních opatření. Ta mají potenciál zásadně proměnit výrobní postupy i naše zvyklosti a životní styl – samozřejmě pokud je všichni vezmeme za své.

Zde si můžete stáhnout celou pozvánku v pdf.

Program semináře:

Michaela Líčeníková, odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zástupkyně MPO ukáže perspektivu udržitelné výroby a spotřeby z hlediska právě přijímané evropské legislativy – stručně představí chystaný nový právní rámec, který bude účinný v horizontu 2 let.

Eliška Novák Knotková, Balance is Motion https://www.balanceismotion.com/

Ekodesign je hlavní předmět činnosti studia Balance is Motion – Eliška představí zkušenosti se zapojením LCA, digitálních produktových pasů a cirkulárních principů do produktového designu i kreativních konceptů. Prezentaci zasadí do obecnějšího rámce chystané změny směrnice o ekodesignu.

Matěj Malecha, Pábení, https://www.pabeni.cz/ Zúčastní se pouze online. 

Matěj zvítězil v mezinárodní soutěži Best in Design (běží pod záštitou Zlin Design Week) s Kompasem udržitelného podnikání – představí samotný Kompas i to, jak vznikl a k čemu slouží (uplatnění principů designu v praxi).

Tomáš Mrkvica, Cirkulární centrum Jaroměř, www.recyupcy.cz

Cirkulární centrum vzniká v Jaroměři, a jednou z jeho hlavních aktivit je ekodesign a podpora cirkulárních projektů.

Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK, https://czp.cuni.cz/

Ekodesign je příležitostí k rozvíjení kompetencí pro budoucnost ve vzdělávání – představeny budou Metodické listy pro učitele základních a středních škol, které shrnují jeho hlavní principy (z hlediska pedagogiky i ekologie) a také obecné postupy designu.

 

Aktivní účast na besedě je možná i pomocí on-line připojení pomocí platformy Zoom na odkazu:  https://bit.ly/stuz202403

 

Moderují: Jiří Dlouhý, předseda STUŽ a Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostřeí Univerzity Karlovy

Vstup volný

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License