Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

MA21 logoZveme Vás na diskusní seminář na téma Pozastavení podpory místní Agendy 21 aneb jak dál s podporou MA 21 v ČR?

který se koná v úterý 6. února 2024 od 16. 00 do cca 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418

Místní Agenda 21 je v České republice strukturovaným systémem, zajišťujícím směřování municipalit až regionů k udržitelnému rozvoji. Je součástí celosvětové iniciativy, na počátku vrcholící v základním strategickém dokumentu OSN Agenda 21, kde je v kap. 28 Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21 dokonce stanoveno, že všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany, místními organizacemi a soukromými podniky a přijmout „místní Agendu 21“.

V České republice se k této iniciativě přímo přihlásila jen část municipalit. Postupně však došlo ke vzniku celého systému, zahrnujícího např. kritéria, audity a místní obhajoby dík podpoře MŽP, CENIA, NSZM, pracovní skupiny MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dalších. Koncem roku 2023 došlo ke skončení podpory z CENIA a pozastavení auditů a místních obhajob s tím, že v r. 2024 dojde k systematičtějším úpravám ke snížení administrativní zátěže. Protože na webových stránkách MŽP byl zveřejněn příslib, že změny budou projednány se zapojením municipalit a dalších zainteresovaných, rozhodla se STUŽ , mající směřování k udržitelnému rozvoji či lépe udržitelnému způsobu života jako svůj hlavní cíl, napomoci k hledání cest, jak zajistit další rozvoj MA 21 v Česku.

Do diskusního hybridního semináře jsme pozvali jak zástupce MŽP, MMR a MV ČR,  tak municipalit , realizujících MA 21, členy PS MA 21 RVUR, hodnotitele auditů i další zainteresované.

Diskutovat  v panelu budou:

  • Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP
  • Daniel Hájek, vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů , MŽP
  • Kamil Papež, MPA, zástupce ředitele odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR
  • Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
  • Ivo Bělonohý, člen Prac.skupiny MA21 RVUR, člen expert. týmu pro hodnocení UR a zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
  • Petr Švec, ředitel kanceláře Národní sítě zdravých měst ČR, národní koordinátor Programu Zdravé město OSN-WHO
  • Petr Šula, 1.místostarosta, MČ Praha 12, realizující MA 21 v kat. B
  • Jiří Krist , místopředseda Národní sítě místních akčních skupin ČR, člen PS MA 21 RVUR, dříve člen expertního týmu pro hodnocení MA 21
  • Jan Kurka, SUSTO-Sustainability Tools a Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti
  • Dálkově se připojí: Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR, členka PS MA 21 RVUR

 

Připojení pomocí platformy Zoom: bit.ly/stuz022024

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Vstup volný

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License