Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2312Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma STAV LEGISLATIVY O OBNOVĚ PŘÍRODY aneb jak se změnilo Nařízení EU o obnově přírody?

v úterý 5. prosince 2023 od 16:00 do cca 18:00 hodin

budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5

9. listopadu 2023 došlo k dohodě na textu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady (tzv. trialogu).

Text byl schválen 22. listopadu Stálým výborem zástupců vlád států EU (Coreper I) a 29. listopadu bude jednat o tomto nařízení Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI výbor). Výsledný text je sice slabší, než původní text Evropské komise ze dne 22. června 2022, avšak oproti textu Evropského parlamentu došlo k návratu všech ekosystémů, včetně zemědělských (text po jednání Coreperu I lze nalézt na tomto odkazu). Na semináři budeme diskutovat, zda text znamená dostatečně účinné kroky k obnově přírody a krajiny, zda směřuje k naplnění specifického cíle obnovit do r. 2050 degradované ekosystémy v celé EU do dobrého stavu a do roku 2030 je uvést na cestu obnovy. Do doby konání semináře budeme též vědět výsledky jednání ENVI výboru Evropského parlamentu, takže i k výsledkům jednání tohoto výboru budeme diskutovat. Pokud jednání ENVI výboru dopadne kladně, začátkem příštího roku dojde k závěrečnému hlasování o nařízení na plénu Evropského parlamentu.

V diskusním panelu přijali pozvání vystoupit:

  • Ing. Michal Wiezik, Ph.D., poslanec Evropského parlamentu, ENVI výbor, a katedra aplikovanej ekológie, fakulty ekológie a a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene,
  • Jan Šíma, MŽP, ředitel odb. druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků,
  • Vít Růžička, MZe, oddělení vodohospodářské politiky , sekce vodního hospodářství,
  • Tomáš Krejzar, Ph.D., MZe, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství,
  • Jan Plesník, CSc., AOPK, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce,
  • RNDr. Karel Prach, CSc., Jihočeská univerzita, kat. botaniky přírodovědecké fakulty, předseda České botanické společnosti a vedoucí pracovní skupiny pro ekologii obnovy,
  • Zdeněk Vermouzek, Česká společnost ornitologická, ředitel kanceláře.

 

Připojení pomocí platformy Zoom na adrese: https://cesnet.zoom.us/j/94177607788?pwd=a1cvRHVoM3dRYzExYzl5VXpBWnNZQT09

POZOR – došlo ke změně adresy připojení, proti původní rozeslané verzi.

Moderuje: Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Vstup volný

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License